gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

Verder lezen na deze fotostrip:

Genderbewust handelen in het po

povisual

Hoe geef je ruimte aan leerlingen om genderonafhankelijke keuzes te maken? Bekijk welke eenvoudige dingen jij als leraar kunt doen.

Genderbewust handelen in het vo

vovisual

Hoe geef je ruimte aan leerlingen om genderonafhankelijke keuzes te maken? Bekijk welke eenvoudige dingen jij als docent kunt doen.

Genderbewust handelen in het mbo

mbovisual

Hoe geef je ruimte aan studenten om genderonafhankelijke keuzes te maken? Bekijk welke eenvoudige dingen jij als docent kunt doen.

Het thema opnemen in je les (po)

Hoe integreer je gender en seksuele diversiteit op een veilige manier in je les? De Gendi-tips, inspiratie & kennis artikelen en lesmaterialen helpen je daarbij.

Het thema opnemen in je les (vo)

Hoe integreer je gender en seksuele diversiteit op een veilige manier in je les? De Gendi-tips, inspiratie & kennis artikelen en lesmaterialen helpen je daarbij.

Het thema opnemen in je les (mbo)

Hoe integreer je gender en seksuele diversiteit op een veilige manier in je les? De Gendi-tips, inspiratie & kennis artikelen en lesmaterialen helpen je daarbij.

Aan de slag kalender

potipskalendermomenten

De ‘Aan de slag kalender’ van Gendi maakt het makkelijk om momenten te vinden waarop je aandacht kunt geven aan gender- en seksuele diversiteit op de basisschool.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school