gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

2013 | Wil jij als docent, mentor, leerlingbegeleider of schoolmaatschappelijk werker lhbti+-leerlingen beter helpen? Kijk dan eens door een roze bril. Hoe je dat doet vertelt het ‘roze’ boekje van Movisie.

Kans op kwetsbaarheid

Lesbiennes, homoseksuelen, bi’s en transgenders hebben meer kans om in een kwetsbare positie te verkeren. Velen krijgen te maken met pesten, geweld en discriminatie vanwege de seksuele voorkeur of genderidentiteit. Dat geldt ook in de schoolsituatie. Om deze groep beter te ondersteunen maakte Movisie dit boekje met uitgebreide informatie en praktische tips zoals gebruik lhbti+ vriendelijk taalgebruik.

“Door een roze bril kijken zit in kleine dingen; de manier waarop je bijvoorbeeld vraagt naar iemands relatie of gezinsleven. Het is niet ingewikkeld maar het vraagt wel alertheid.”

Leerlingen, docenten ouders

Het boekje is gemaakt voor sociaal werkers in het algemeen, maar gebruikt ook voorbeelden uit de schoolpraktijk. Bijvoorbeeld hoe je een gesprek voert met een leerling. In scholen gaat het om niet alleen om lhbti+-leerlingen en docenten, maar ook om kinderen met lhbti+-ouders. Het biedt ook informatie over het lhbti+ vriendelijker maken van de organisatie/school.

Het roze boekje is gratis te downloaden via de website van Movisie


Publicatie: Kijk jij al door een roze bril? Roze handboekje voor sociaal werkers

 

Vragen over sociale veiligheid en lhbti+ op school?

Bel met de helpdesk van School & Veiligheid.