gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

transgenderpo/vo/mboverdieping

Heb je een leerling in de klas waarvan je weet dat deze transgender is? Of gaat het gesprek over gender en transgender? Deze 7 tips helpen je om het voor álle leerlingen veilig te houden.

 1. Respecteer de leerling voor wie die is, als persoon

  De leerling wil niet als ‘een trans’ bekend staan, maar meestal als een jongen of een meid/man of vrouw. Sommige leerlingen willen helemaal niet met geslacht worden aangesproken. Noem de leerling zoals deze zelf op dat moment genoemd wil worden. Corrigeer daarin zo nodig de andere leerlingen.

 2. Respecteer de privacy van de leerling

  Laat een trans leerling in zijn/haar/hun waarde en laat het bij de leerling zelf om eventueel met informatie te komen. Geef dus in de klas in principe geen aandacht aan de transitie, tenzij de leerling dit zelf wil en dan alleen in nauw overleg.

 3. Stel niet zomaar vragen over iemands seksualiteit of seksleven

  Denk aan vragen zoals: Hoe heette je voor je transitie? Mogen we een foto van je zien van voor je transitie? Welke operaties heb je gehad? Hoe heb je seks? En vraag vooral niet: Laat je je nog ombouwen?
  Maak met leerlingen de vergelijking hoe zij het zouden vinden als ‘random mensen’ hen van alles over hun geslachtsdelen en seksleven zouden vragen. Niet leuk en ongemakkelijk waarschijnlijk. Vraag dat dus ook niet aan een trans jongere.

 4. Let op met goed bedoelde complimenten

  Een complimentje krijgen is best fijn, maar soms kan een compliment vooroordelen uitdragen. Denk aan opmerkingen als: Wat ben je goed gelukt. Ik kan het echt niet aan je zien. Je bent zo dapper. Wat ben je vrouwelijk/mannelijk. Deze ‘complimenten’ bevestigen bovendien de normatieve beelden over mannen en vrouwen, ook voor andere leerlingen. Niet iedereen voelt zich daar goed bij. Maak met leerlingen de vergelijking met complimenten die voor iedereen ongemakkelijk voelen zoals: Goh, wat ben jij knap zonder bril. Wat spreek jij goed Nederlands (tegen een donker gekleurde leerling).

 5. Spreek een trans leerling niet aan op hoe die vroeger was

  Iedere opgroeiende jongere wil uiteindelijk een eigen leven en identiteit opbouwen. Een trans jongere wil een leven opbouwen dat nu wél goed past. Het is daarvoor niet helpend als anderen ze blijven aanspreken op ‘dat kind van vroeger’. “Toen had je nog van die lange haren” of “Je droeg altijd al van die jongenskleren”. Veel leerlingen zullen dat op de een of andere manier zelf ook herkennen.

 6. Bespreek het met de klas.

  Als een trans leerling en diens ouders dat willen kun je het een en ander bespreken met de klas voordat ze uitwaaieren na groep 8 of aan het einde van de middelbare school. Dat geeft de leerling de kans om ook op díe manier naar haar/zijn nieuwe school te gaan en praat niet tegen nieuwe klasgenoten over het verleden. Dat kunnen ze altijd zélf besluiten om te vertellen, of niet.

 7. Laat weten dat je er voor de (trans) leerling bent

Tot slot maar zeker niet onbelangrijk: geef duidelijk aan met woorden dat je er voor ze bent. Blijf als leerkracht / docent / zorgcoördinator oprecht; laat weten dat je dingen soms ook niet goed snapt of nog niet weet, maar dat je je best wilt doen en open staat voor je leerling.

Genderbewust handelen in het po

povisualgenderbewusttoolToon nog 1 tags

Hoe geef je ruimte aan leerlingen om genderonafhankelijke keuzes te maken? Bekijk welke eenvoudige dingen jij als leraar kunt doen. Downloadbare visual met 10 tips om mee aan de slag te gaan.

Genderbewust handelen in het vo

vogenderbewusttool

Hoe geef je ruimte aan leerlingen om genderonafhankelijke keuzes te maken? Bekijk de eenvoudige dingen die jij als docent kunt doen. Downloadbare visual met 8 tips.

Een veilig klassengesprek

vo/mbovisualgesprekstool

Stappenplan dat je op weg helpt om gesprekken over ‘lastige’ onderwerpen zoals seksuele diversiteit veilig te voeren. Te gebruiken bij gesprekken die spontaan ontstaan of ter voorbereiding op een les.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school