gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

ondersteuning in de klaspo/vo/mbohandreiking
  • Voor leraren met een trans leerling in de klas
  • Externe ondersteuning van de leerling en de leraar

Scholen die ondersteuning bij willen rondom transgender leerlingen kunnen terecht bij een aantal organisaties. Zij bieden gastlessen aan, hulp bij coming-out of deskundigheidsbevordering van het team.

Een transgender-leerling

Transgender personen voelen dat hun geboortegeslacht niet past bij het geslacht dat zij ervaren en willen uiten. Veel leerlingen kunnen flexibel omgaan met het ‘anders’ zijn van een klasgenoot met transgendergevoelens. Maar genderdysforie kan ook leiden tot pestgedrag, uitsluiting en gevoelens van onveiligheid.

Onderstaande organisaties bieden informatie over genderdysforie en geven voorlichting op scholen.

Youz

Youz biedt op de locaties Gorinchem en Zaandam specialistische behandeling voor kinderen en jongeren met genderdysfore gevoelens. Ook geeft Youz (op verzoek) schoolondersteuning die bestaat uit deskundigheidsbevordering aan het schoolteam en begeleiding van een ‘coming out’ in de klas. Bekijk de website van Youz voor meer informatie.

Transvisie

Transvisie is een belangenorganisatie, die zich vooral richt op de zorg aan transgender mensen, volwassenen, jongeren en kinderen. Transvisie geeft ook voorlichting in het basis- en voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld bij de coming out van een transgender kind of jongere. Deze voorlichting wordt gegeven door ervaringsdeskundige ouders. Zie de website van Transvisie voor de mogelijkheden.

Vereniging Genderdiversiteit

De vereniging Genderdiversiteit verzorgt op aanvraag ook voorlichtingslessen op scholen. Zie de website van Vereniging Genderdiversiteit voor informatie en voorlichting.

Trangender Netwerk Nederland (TNN)

TNN geeft geen gastlessen, maar doet wel veel andere dingen voor transjongeren. Eind 2020 bracht TNN ‘Het GenderDoeboek voor Scholen’ uit, voor het po en vo. Voor het mbo (en hbo en uni’s) schreven ze in 2016 de folder ‘Transgender in het onderwijs’.

Movisie

Movisie heeft een gratis online training: Jong en Transgender. Hij is niet specifiek voor onderwijsprofessionals ontwikkeld. Door middel van praktijkgerichte opdrachten leer je hoe je gender-vraagstukken vroeg kunt signaleren en bespreekbaar maken. Deze module van gaat over kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar.

Do’s en dont’s voor leraren

De gepensioneerd docent en conrector Gert Bekendam begeleidt al vele jaren kinderen en scholen bij een coming out. Hij weet hoe dit, ondanks de beste bedoelingen van leraren, heel vaak níet goed gaat. In het artikel ‘Onwetendheid nekt transgenders’ (Richard Hassink, AOB blad, december 2020) geeft hij enkele do’s en dont’s voor leraren. Ervaringsdeskundigen Amy en Mick vertellen hoe het bij hen liep toen ze op school vertelden dat ze transgender waren.

Hoe ondersteun je mensen met transgendergevoelens?

De folder ‘Hoe ondersteun je mensen met transgender gevoelens?‘ (Movisie, 2018) is niet geschreven voor het onderwijs maar geeft wel enkele tips voor zorgondersteuners op scholen.


Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school