gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

Bijna een kwart van de lhbt-leerlingen op het vo geeft aan wel eens te zijn gepest door onderwijspersoneel. Deze cijfers komen uit onderzoek door de Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen. Stichting School & Veiligheid reageert geschrokken.

Serieus signaal

Stichting School & Veiligheid is geschrokken van deze cijfers. Dit is een serieus signaal dat er iets aan de hand is. Onderwijspersoneel heeft een voorbeeldfunctie, leraren moeten ervoor zorgen dat alle leerlingen zich veilig voelen op school.

De feiten

  • Aan het onderzoek deden 30.000 leerlingen mee van 136 middelbare scholen.
  • Van de hetero-leerlingen gaven veel minder kinderen aan dat ze waren gepest door onderwijspersoneel: 14 procent.
  • Het pesten vond vaak plaats op plekken zoals kleedkamers, toiletten, de fietsenkelder, de parkeerplaats en online.
  • De lhbt-leerlingen durfden durfden de school en hun ouders hier vaak niet over te vertellen. Als ze al iets meldden, deden ze dat bij de politie.
  • Tenslotte bleef hun probleem vaker onopgelost dan bij heteroseksuele, cisgender jongeren.

De onderzoekers baseerden zich op een analyse van de Nationale Veiligheidsmonitor, die periodiek wordt uitgevoerd als onderdeel van de Wet op Sociale Veiligheid. Zij traden op 16 september 2021 naar buiten met de conclusies, die enkele weken eerder waren verschenen in een wetenschappelijk tijdschrift.

Ook geschrokken? Ga aan de slag met je collega’s

Ben je geschrokken dat dit blijkt te gebeuren? Plan dan snel een moment met je collega’s om samen op een leuke manier aan de slag te gaan met seksuele diversiteit op school.

Naar de vertrouwenspersoon

Als er toch gepest wordt op school, kan de vertrouwenspersoon de gepeste leerling (of leraar) bijstaan in het vinden van een oplossing. Onlangs publiceerde School & Veiligheid een geheel vernieuwde handreiking voor vertrouwenspersonen.

Congres: ‘Het hoort er gewoon bij’

School & Veiligheid biedt scholen naast websites ook ondersteuning op lhbti+-gebied via trainingen en producten. Zo organiseren we op 5 november samen met Rutgers het online congres ‘Het hoort er gewoon bij’.  Met dit congres richten we ons op lerarenopleiders van pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen. Doel is om toekomstige leraren voor te bereiden op het lesgeven over gezonde relaties en seksualiteit en het waarborgen van sociale veiligheid rondom seksualiteit en relaties. Aan bod komen onderwerpen als seksuele integriteit en gender- en seksuele diversiteit.

Week Tegen Pesten: ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’

Op maandag 27 september start de jaarlijkse Week Tegen Pesten. Het thema van dit jaar is ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’ Het is belangrijk dat er in klassen een groepsklimaat is waar iedereen erbij hoort, ook lhbti+-kinderen. Dat begint natuurlijk met voorbeeldgedrag van de leraar.


Bronnen:

Na dit bericht met je team aan de slag:

vowerkvorm voor leraren

De Kijkroute

Je vakmanschap vergroten in het werken aan respect voor diversiteit? Met deze teamtool doe je dat op een leuke manier met collega’s aan de hand van filmpjes en een spelbord.

po/vo/mboteamspel

Gedragen Gedrag

Met je collega’s praten over gedragingen rond seksuele diversiteit. Met het teamspel Gedragen Gedrag kom je op een leuke manier tot gesprekken én tot afspraken en regels.

po/voteamtoollhbti+

‘Waar begin je?’ – de teamtool

‘Waar begin je?’ helpt onderwijsteams het thema seksuele diversiteit met meer gemak te benaderen en het gesprek met elkaar te voeren. Bestaat uit een (gespreks)poster en een boekje.

Een positieve schoolcultuur (vo)

Hoe laat je aan de leerlingen zien dat er op school ruimte is voor gender- en seksuele diversiteit? En hoe draag je als leraar bij aan die positieve schoolcultuur? De Gendi-tips, kennis & inspiratie artikelen en lesmaterialen helpen je op weg.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school