gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

In de week van 15 t/m 19 maart organiseert School & Veiligheid inspirerende activiteiten voor mbo-docenten om gericht bezig te zijn met een inclusief klimaat op hun opleiding. De campagne is nadrukkelijk ook ‘inclusief lhbti en alle gender-identiteiten’.

Week & website

Als docent in het mbo weet je hoe belangrijk een goede sfeer in de klas is. Als iedereen erbij hoort en meedoet met respect voor bestaande verschillen werkt dat positief door in het studieresultaat van je studenten. Is dit zichtbaar en voelbaar, dan wordt school een veilige plek voor iedereen. De campagne ‘Samen zijn wij iedereen’ vraagt aandacht voor het belang van een inclusief klimaat in het mbo. De campagne bestaat uit een website met praktisch uitvoerbare tips, plus een landelijke campagneweek van 15 t/m 19 maart.

Thema: ‘Samen zijn wij iedereen’

Er zijn nog steeds studenten die zich buitengesloten voelen, die proberen zich aan te passen, maar in de knel komen met zichzelf. Studenten die door hun afkomst en opvoeding eigen normen, waarden en omgangsvormen hebben en zich niet gehoord voelen. Of studenten die door hun handicap of beperking worden weggezet als aparte groep en anders worden behandeld.

Om in jouw klas wel een sfeer te hebben waarin iedereen erbij hoort, vraagt dat bewustzijn en deskundigheid van jou als docent. Herken jij vanuit welke normen en waarden je je vak uitoefent? Sta je open voor ervaringen en werkelijkheden die je niet direct herkent? Word bewuster van wie je bent en beter in wat je doet. Laat je studenten zien hoe belangrijk het is om je te verdiepen in de ander en samen nieuwe afspraken te maken over hoe je met elkaar omgaat. Zo kun je nog meer betekenen voor je studenten en sturing geven aan de sfeer in de klas.

De campagnewebsite

Op de campagnewebsite vind je praktische tips voor het bouwen aan een sfeer op school en in de klas waar iedereen erbij hoort. Of je nu zoekt naar adviezen, trainingen, lesmateriaal voor je studenten of voor je team. Zoek gericht of laat je verrassen!


Deze campagne wordt georganiseerd door Stichting School & Veiligheid in samenwerking met Critical Mass, Anne Frank Stichting, Samen Sterk zonder Stigma, Human Dimensions, Theatergroep Playback, Theater aanZ, ECBO, Sex Matters, COC Nederland, Nieuw Wij, Diversion, Burgerschap MBO.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school