gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

Rutgers en Atria zijn de campagne over gender(on)gelijkheid gestart. ‘Generatie Ja…en?’ is voor jongeren om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Waarom worden jongens en meisjes vaak verschillend behandeld? Wat zijn jouw opvattingen? En hoe denken je vrienden hierover?

Afrekenen met traditionele opvattingen

Jongens die emoties tonen worden nog steeds uitgemaakt voor homo, terwijl meisjes hun emoties zonder belemmering kunnen uiten. In de campagne van Atria en Rutgers wordt afgerekend met dergelijke traditionele opvattingen. Volgens Rutgers en Atria dragen traditionele meningen over mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit nog té vaak bij aan grensoverschrijdend gedrag.

Jongeren willen praten over diversiteit

Een meerderheid van de jongen wil over gelijkheid en diversiteit praten, maar ervaart een drempel. Binnen de campagne ‘Generatie Ja…en?’ krijgen jongeren tussen de 17 en 23 jaar campagnevideo’s te zien waarmee ze hun eigen opvattingen kunnen herbevestigen. Hoe vind jij dat een jongen of een meid zich hoort te gedragen? Zijn er vaste regels? Of mag iedereen dit zelf bepalen? Met behulp van de Vriendencheck kunnen jongeren hierover in gesprek met hun vrienden.

Lesbrief

Ben jij leerkracht en enthousiast geworden over de campagne? Ook op school kun je zelf met ‘Generatie Ja… en?’ aan de slag met de lesbrief die gratis is te downloaden op de de website seksuelevorming.nl


Meer informatie is te vinden op generatiejaen.rutgers.nl.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school