gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

Op woensdag 14 oktober organiseert School & Veiligheid de onderwijsconferentie Genderwijs voor alle onderwijsprofessionals werkzaam in het po, vo en mbo. Met het oog op de toenemende coronabesmettingen gaat de conferentie online. In deze eerste editie gaan we met elkaar in gesprek over onderwijs waarin de kijk op jongens en meiden bewust (g)een rol speelt. Hoe benader jij je leerlingen?

Wat kom jij tegen?

Wat kom je tegen in de dagelijkse praktijk? Een scala van onderwerpen komt aan bod. Van de invloed van gendernormen op de sociaal-emotionele ontwikkeling op jonge leeftijd, tot de invloed op studie- of beroepskeuze op latere leeftijd. Het uitwisselen van praktijkervaringen staat centraal in deze conferentie. Hebben jongens en meiden een andere aanpak nodig of juist niet? Deelnemers worden uitgenodigd hun visie te delen.

De aanbevelingen die uit deze conferentie voortkomen worden aangeboden aan Esther van Dijk, directeur Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Podcasts luisteren over Genderwijs

In aanloop naar de conferentie publiceren we regelmatig een nieuwe aflevering van de podcastserie Genderwijs. Dagvoorzitter Jan Jaap Hubeek, die ook podcastmaker is, gaat in gesprek met gasten over gendervraagstukken in het onderwijs.

Voor wie?

De onderwijsconferentie Genderwijs is bedoeld voor leraren, intern begeleiders, vertrouwenspersonen en schoolleiders in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Ook opleiders en studenten van pabo’s en lerarenopleidingen zijn welkom.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school