gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

Ook, of misschien wel juist, in tijden van ‘social distancing’ kan de GSA voor jouw leerlingen grote waarde hebben. Inspireer en faciliteer (indien nodig) om samen op afstand de ‘alliance’ z’n werk te laten doen. Bijvoorbeeld door mee te doen met de GSA Pride Challenge. Onderstaande tips komen uit de GSA nieuwsbrief.

Tip 1: GSA Whatsapp-groepen in soorten en maten

Heeft de GSA-groep waar jij als docent bij betrokken bent nog geen Whatsapp-groep? Vraag eens of de leerlingen dat willen. Laat elkaar lachen in deze tijd! Ook alle ideeën die normaal tijdens het samen-zijn worden gedeeld, kunnen nu hier een plek krijgen. Soms heeft een GSA naast een ‘serieuze groep’ ook een ‘sociale groep’: de eerste om afspraken te maken, de tweede voor de gezelligheid. Andere GSA’s hebben Whatsapp-werkgroepen om diverse acties voor te bereiden.

Tip 2: GSA conference calls

Kijk of er draagvlak is om GSA conference calls te houden. Om elkaar even te zien en te spreken of om te brainstormen over een filmpje voor de GSA Pride Challenge (zie hieronder).

Tijdens een online bijeenkomst kunnen GSA-leden elkaar eventueel moed inspreken en luisteren naar leerlingen die het wellicht moeilijk hebben. Het is effectief én opbeurend om nu samen bezig te gaan met plannen voor het moment dat de GSA elkaar weer live ziet.

Bedenk op welke momenten je hier als begeleidende leraar juist wel en juist níet bij ingelogd moet zijn. Wat hebben jouw GSA-leerlingen nodig om verder te komen, om actief te worden/blijven, en wat is hier nodig op het gebied van sociale veiligheid?

Lees in deze GSA nieuwsbrief tips als je denkt dat het minder goed gaat met iemand.

Website GSA Netwerk

Ga naar de website van het GSA-Netwerk.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school