gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

De Week van de Lentekriebels, dit jaar van 15 tot 19 maart, is een mooie aanleiding om met kinderen in het po te praten over relaties, seksualiteit en gender. Dat geldt zeker voor het thema van dit jaar: ‘Seksuele en genderdiversiteit’. School & Veiligheid maakte hier nieuwe en speelse producten voor.

Diversiteit mág

Gender- en seksuele diversiteit: het onderwerp komt niet altijd vanzelfsprekend aan bod. Maar het hoeft niet zwaar en ingewikkeld te zijn om hierover te praten. Het kan juist ook heel laagdrempelig, leuk en leerzaam zijn. En de ervaring van sociale veiligheid in de klas versterken. Immers, er zijn veel verschillen tussen mensen. Onder meer in seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken. Door hier regelmatig met leerlingen over te praten, ervaren zij dat er diversiteit is en dat die er ook mág zijn, in de klas en in de samenleving.

Het draagt eraan bij dat kinderen leren bewust, respectvol en verantwoordelijk om te gaan met hun eigen seksualiteit en gender en die van anderen. Zo werk je aan sociale veiligheid en aan burgerschapsvorming tegelijk.

School & Veiligheid ontwikkelde dit jaar drie producten voor De Week van de Lentekriebels:


1. Tips voor een veilig klassengesprek

Hoe kun je nu op een leuke, aansprekende manier met je leerlingen praten over de verschillen die er zijn in gender en seksuele oriëntatie? Het is in ieder geval belangrijk dat het op een veilige manier gebeurt.


2. Kletskaartjes over jongens tot en met meisjes

Een werkvorm helpt vaak om het gesprek op gang te krijgen en te structureren. Daarvoor ontwikkelde School & Veiligheid kletskaartjes.

De open vragen en stellingen op de kletskaartjes boren de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen aan en stimuleren hun creativiteit. Door kinderen vragen te stellen over hun eigen gevoelens en die van een ander, help je hen hier woorden aan te geven. Zij leren praten over dergelijke onderwerpen en verruimen hun blik. De kletskaartjes zijn bestemd voor groep 1 t/m 8. Je kunt als leerkracht kiezen welke kaartjes passen bij het moment en bij de leeftijd van de groep.


3. Downloadbaar kwartet-pakket

Dit pakket, geschikt voor groep 3 t/m 8, is weer verkrijgbaar! Het bestaat nu uit een downloadbaar kwartetspel, lesbrief, kleurplaten, informatie en een ouderbrief over gezinsvormen. Praat met je leerlingen over de samenstelling van de gezinnen waarin ze wonen en onderzoek samen welke mogelijkheden er nog meer zijn. Zo leren kinderen dat het niet bij iedereen thuis hetzelfde is.

  • Bekijk en download gratis het complete lespakket Met wie woon jij?

Meer lentekriebels

Wil je weten wat je nog meer allemaal kunt doen met je klas? Kijk dan verder bij de Week van de Lentekriebels op de website seksuelevorming.nl van Rutgers. En natuurlijk staat er nog véél meer op onze website om in deze week te gebruiken. Check bijvoorbeeld de Week van de lentekriebels op de Aan de slag kalender (pdf).

Ook na 19 maart…

En tot slot: natuurlijk verdwijnen ‘lentekriebels’ niet na 19 maart. Dus blijf gedurende het schooljaar regelmatig aandacht geven aan gender, seksualiteit en diversiteit. Sta open voor situaties in de klas die een aanknopingspunt vormen om het erover te hebben. Gebruik de ‘haakjes’ op de Aan de slag kalender (pdf), bijvoorbeeld de ‘Gouden en zilveren weken‘ in het begin en het midden van het schooljaar. En wees je bewust van de voorbeeldfunctie die je zelf als leerkracht hebt.

Je zou bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van het spel Gedragen Gedrag van School & Veiligheid. Met dit spel maak je gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar en kom je samen tot afspraken en regels. Dit gaat onder meer over: Welk gedrag van leerlingen is acceptabel en welk gedrag niet? Hoe gaan jij en je collega’s met elkaar om? Er zijn speciale kaartjes over gender- en seksuele diversiteit; leg die een keer bovenop. Het spel kan binnen onderwijsteams, met ouders of in de klas met je leerlingen gespeeld worden.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school