gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

De wet wordt zo aangepast dat het duidelijk wordt dat het mbo aandacht dient te besteden aan acceptatie van etnische, religieuze, seksuele en gender diversiteit.

Het kabinet heeft 7 december ingestemd met het voorstel van minister Van Engelshoven om op deze manier ook in het mbo de positie van lhbti-studenten te verbeteren.

In het burgerschapsonderwijs op het mbo moest al aandacht worden besteed aan de acceptatie van diversiteit. Waarover het precies moest gaan was echter onduidelijk. Door de eisen aan het burgerschapsonderwijs nu te verduidelijken, moet voor iedereen helder worden dat het gaat om acceptatie van etnische, religieuze, seksuele en gender diversiteit.

Minister Van Engelshoven: “Dit is een belangrijke stap in de acceptatie van diversiteit. Voor een student betekent dit dat de persoonlijke waarden natuurlijk mogen verschillen. Tegelijkertijd moet iedere student leren accepteren dat er verschillen zijn.”

Verder hebben de lerarenopleidingen besloten om gender en seksuele diversiteit expliciet in de opleiding op te nemen. Daardoor wordt niet alleen in de opleiding van nieuwe docenten stilgestaan bij diversiteit, ook is het nu duidelijk dat alle vormen van diversiteit op het mbo besproken moeten worden.

Bron: Rijksoverheid.nl

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school