Don’t say gay-wet

Jongeren, leraren en ouders protesteerden tegen de wet. De dont’ say gay-wet zoals ze de wet noemen zou het bijna onmogelijk maken om op basisscholen in Florida nog het woord gay te zeggen.

Bron: NOS.nl (27-03-2022)

Nederlandse scholen verplicht aandacht te geven aan seksuele diversiteit

Scholen In Nederland zijn sinds december 2012 wettelijk verplicht aandacht te geven aan seksuele diversiteit. Deze verplichting is opgenomen in de kerndoelen, die behoren tot de belangrijkste landelijke leerplankaders.

“De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.” (Kerndoel 38 po)