gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

Het is de Week van de Lentekriebels. Een projectweek over liefde, relaties en seksualiteit op het speciaal- en basisonderwijs. De week wordt georganiseerd door Rutgers samen met de GGD-en en vindt plaats van 21 tot en met 25 maart 2022.

Je lijf is van jou

Naast onderwerpen als verliefdheid, verkering en puberteit, besteden scholen dit jaar ook aandacht aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik en het geven van toestemming. Onder het motto ‘Je lijf is van jou’

“Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren om respectvol met elkaar om te gaan.” (Elsbeth Reitzema, expert seksuele vorming bij Rutgers)

Bijna de helft van basisscholen doet mee

Bijna de helft van de scholen (43,2%) in het speciaal- en basisonderwijs doet mee aan de Week van de Lentekriebels. Uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies blijkt dat veel basisscholen al actief met seksuele vorming aan de slag zijn. 92% van de scholen besteedt aandacht aan relationele en seksuele vorming, maar slechts 37,9% doet dit structureel middels een erkend lesmethode. 29,1% doet dit in een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m groep 8.

Minder dan de helft leerlingen krijgt les over seksuele diversiteit

Er zijn ook een aantal thema’s dat minder aandacht krijgt, zo blijkt uit de peiling onder de 412 schoolleiders uit het basisonderwijs. Minder dan de helft van de basisschoolleerlingen krijgt op hun school les over (acceptatie van) genderdiversiteit en over genderrollen en gendergelijkheid.

Materialen om thema’s bespreekbaar te maken

Op de campagnewebsite van de Week van de Lentekriebels vinden leerkrachten (erkende) lesmethodes Relationele en seksuele ontwikkeling. Daarnaast wordt materiaal aangeboden om thema’s als seksuele diversiteit en genderdiversiteit bespreekbaar te maken waaronder:

  • Het filmpje van Tijn de Jong over Genderdysforie.
  • Lessen van Kidsweek over ‘Hoe weet je of je homo of lesbisch bent’ en over Paarse Vrijdag.
  • Een Kahoot quiz voor groep 7 en 8 waarin lhbti+ vragen aan bod komen.
  • Boekenlijsten van groep 1 t/m groep 8 met ook boeken over het thema seksuele diversiteit.

Campagnewebsite

De materialen zijn het het hele schooljaar beschikbaar op de website: Week van de lentekriebels, wat is dat? – Seksuelevorming.nl


 

 

 

Lees ook:

potipskalendermomenten

Aan de slag kalender

De ‘Aan de slag kalender’ van Gendi maakt het makkelijk om momenten te vinden waarop je aandacht kunt geven aan gender- en seksuele diversiteit op de basisschool.

pokalendermomentlhbti+

Week van de Lentekriebels

Een leuke projectweek over weerbaarheid, relaties en seksualiteit die Rutgers elke lente organiseert voor het (speciaal)basisonderwijs. Bekijk hoe je deze week ook aandacht geeft aan het thema gender- en seksuele diversiteit.

popraktijkvoorbeeldburgerschap

Hoe doen zij het? De Jozefschool

Werken aan seksuele vorming en diversiteit via jampotjes, krokodillen, debatrondes en lentekriebels. Bekijk hoe de Jozefschool dit doet binnen hun burgerschapsplan.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school