gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

Gendi start in oktober 2021 met de videoserie ‘Leerlingen aan het woord over lhbti+ op school’. Regelmatig publiceren we hieronder een nieuwe video in deze reeks. In november publiceren we de tweede video.

Evy aan het woord

mbovideoervaring leerling

2021 | In de videoserie ‘Leerlingen aan het woord over lhbti+ op school’ vertelt Evy (19) wat haar mentor op het mbo deed om een ‘rode-licht-situatie’ veiliger te laten maken.

Vragen over sociale veiligheid en lhbti+ op school?

Bel met de helpdesk van School & Veiligheid.