gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

ondersteuningpo/vo/mbo

Lhbti+-leerlingen voelen zich minder veilig en beleven school overwegend negatiever dan hetero-leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat ze bijna twee keer zo vaak worden gepest. Ook voelen ze zich minder vaak geaccepteerd door leraren en klasgenoten.

Tien tips om de veiligheid te vergroten

  1. Wijs discriminatie en uitsluiting af.
  2. Werk aan een positief schoolklimaat.
  3. Geef in de les expliciet aandacht aan diversiteit.
  4. Wees uitnodigend. Laat zien dat je open staat voor het thema.
  5. Vel geen oordeel.
  6. Herken signalen.
  7. Maak gebruik van (gespreks)hulpmiddelen.
  8. Stimuleer of steun een Gender- and Sexuality Alliance (GSA).
  9. Zoek steun en bespreek het met collega’s.
  10. Laat je inspireren op Gendi.nl en vraag advies aan School & Veiligheid.

Het artikel ‘Een veilige school voor lhbti+-leerlingen’ (pdf) dat in januari 2023 verscheen in Beter Begeleiden (een uitgave van de LBBO) geeft uitgebreid uitleg bij deze tips.

Stress en steun

Minderheidsstress is een van de oorzaken waardoor het minder goed gaat met lhbti+-ers Dat is stress die ontstaat doordat ze te maken krijgen met discriminatie, vooroordelen, stereotypering en stigmatisering omdat ze een minderheid vormen in de maatschappij (Movisie, 2021).

Het is van belang dat lhbti+-leerlingen gezien worden en steun ervaren. Dit kan minderheidsstress verlagen en het gevoel van veiligheid vergroten.

Een (lhbti+)leerling ondersteunen (po)

Een (lhbti+)leerling ondersteunen (vo)

Wat je leerlingen wil meegeven (po)

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school