Het thema opnemen in de les (po)

Met de 9 tips van Gendi weet je hoe je gender en seksuele diversiteit integreert in je les én het voor iedereen veilig blijft.

Een veilig gesprek in de klas (po)

De zes tips van Gendi helpen je om het gesprek in de klas over gender- en seksuele diversiteit veilig te laten verlopen.

Een lhbti+ leerling ondersteunen (po)

Hoe kun je als basisschoolleraar steun bieden aan een (mogelijke) lhbti+ leerling? Lees de 6 tips van Gendi.

Samenwerken met je collega’s (po)

Tips om gender- en seksuele diversiteit te bespreken binnen het team en met collega’s samen te werken op dit thema.

Een positieve schoolcultuur (po)

Een positieve schoolcultuur met ruimte voor gender- en seksuele diversiteit. Met deze tips van Gendi werk je daarnaar toe.

Contact met ouders (po)

Bekijk de tips hoe je ouders op de basisschool betrekt bij het thema gender- en seksuele diversiteit.

Privé: Wat je leerlingen wil meegeven (po)

Het thema opnemen in de les (vo)

7 tips van Gendi om gender en seksuele diversiteit te integreren in je les met oog voor de veiligheid van alle leerlingen.

Een veilig gesprek in de klas (vo)

8 tips van Gendi om een gesprek over gender- en seksuele diversiteit in de klas veilig te laten verlopen.

Een lhbti+ leerling ondersteunen (vo)

Hoe maak je als docent echt het verschil en houd je rekening met leerlingen die (mogelijk) lhbti+ zijn? Bekijk de tips.

Samenwerken met je collega’s (vo)

Tips om gender- en seksuele diversiteit te bespreken binnen het team en met collega’s samen te werken op dit thema.

Een positieve schoolcultuur (vo)

In een positieve schoolcultuur is er ruimte voor gender- en seksuele diversiteit. Met deze tips werk je daarnaar toe.

Contact met ouders (vo)

Tips om ouders van leerlingen te informeren en betrekken bij het thema gender- en seksuele diversiteit.

Het thema opnemen in de les (mbo)

10 tips om genderdiversiteit en seksuele diversiteit op een veilige manier te integreren in de les.

Een veilig gesprek in de klas (mbo)

10 tips om veilig met studenten te praten over genderdiversiteit en seksuele diversiteit in de klas.

Een lhbti+ -student ondersteunen (mbo)

9 tips om een (mogelijke) lhbti+ -student te ondersteunen.

Samenwerken met collega’s (mbo)

Tips om gender- en seksuele diversiteit te bespreken binnen het team en met collega’s samen te werken op dit thema.

Een positieve schoolcultuur (mbo)

Een schoolcultuur met ruimte voor gender- en seksuele diversiteit. Met deze 9 tips van Gendi werk je daarnaar toe.