gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

Stichting School & Veiligheid bevordert de sociale veiligheid op school. Ruimte geven aan gender- en seksuele diversiteit is daarvan onderdeel. Gendi is een platform van Stichting School & Veiligheid om binnen het onderwijs ruimte te vragen voor een sociaal veilige omgeving voor gender- en seksuele diversiteit.

Initiatief van School & Veiligheid

Op de themawebsite Gendi.nl worden de onderwerpen uitgediept en praktisch aangepakt. School & Veiligheid voert deze activiteiten uit met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen. De voorloper van Gendi was de website Gay&School (van het jaar 2000 tot 5 oktober 2021).

Missie

Met Gendi ondersteunen we schoolprofessionals in het ruimte geven aan gender- en seksuele diversiteit. We informeren, inspireren en adviseren hen hoe ze kunnen werken aan een school die ook sociaal veilig is voor lhbti+leerlingen en –studenten.

Doelgroep

De primaire doelgroep waar de website zich op richt is de leraar en de docent in het po, vo en mbo. Daarnaast is er ook voor teams, teamleiders, schoolleiders en andere schoolfunctionarissen inspiratie en informatie.

Aanspreekvormen

Bij Gendi.nl willen we dat iedere leerkracht, leraar, onderwijzer, docent (of hoe iemand zichzelf ook noemt) zich thuis voelt. Met de aanspreektermen leraar en docent richten we ons op al deze onderwijsgevenden in het po, vo en mbo. Ook doen we ons best om zoveel mogelijk ‘inclusief taalgebruik’ te laten zien, bijvoorbeeld bij voornaamwoorden en verwijswoorden.

 


Voor de pers

Vragen over sociale veiligheid en lhbti+ op school?

Bel met de helpdesk van School & Veiligheid.