• Is het toegestaan personeel te weigeren of ontslaan omdat ze homoseksueel zijn?

  Nee. Het is niet toegestaan leerkrachten te ontslaan op basis van seksuele voorleur. Sinds 1 juli 2015 mogen scholen niet langer leraren weigeren of ontslaan omdat zij lesbisch, homoseksueel of biseksueel zijn. Seksuele voorkeur is daarmee uitgesloten van de functie-eisen die organisaties met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag aan hun personeel mogen stellen.

 • Mag een leerling weigeren mee te doen met een les over seksuele diversiteit?

  Leerplichtige leerlingen dienen naar school te komen, daar zijn hun ouders/verzorgers verantwoordelijk voor. Een kind zomaar thuishouden vanwege een les of viering over gender- en seksuele diversiteit op school is dus niet toegestaan. Er is echter geen wettelijke basis om kinderen te verplichten een specifieke les te volgen. De school maakt hier schoolbeleid over en idealiter komen de school en ouders samen tot een oplossing voor het dilemma dat is ontstaan.

  Het Adviespunt van School & Veiligheid adviseert scholen om de betreffende ouders/verzorgers uit te nodigen voor een gesprek. Bespreek met elkaar wat de reden van gewenste vrijstelling is. Neem de tijd en wees sensitief en open naar de ouder(s). Geef ze het gevoel dat ze gehoord worden en erken hun zorgen. Voer dit gesprek bij voorkeur met z’n tweeën.

  Als directeur deel je het schoolbeleid en bijvoorbeeld de visie op burgerschap en diversiteit. Leg uit wat erin verplicht is en hoe jullie er als school invulling aan geven. Benadruk het belang van de kernwaarden van jullie school en geef daarbij uitleg. Vertel bijvoorbeeld wat een inclusieve school inhoudt, respectvol omgaan met verschillen en zoeken naar verbinding. Als leerkracht vertel je over de inhoud van de les en wat er concreet wordt gedaan in de klas.

  Meer over communicatie met ouders lees je in het artikel Samen met ouders werken aan seksuele integriteit op de website van School & Veiligheid.

Heb je ook een vraag over sociale veiligheid in het onderwijs? Stel hem dan aan het Adviespunt van Stichting School & Veiligheid. Op schooldagen bereikbaar voor onderwijsprofessionals.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school