gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

  • Selecteer een Thema
  • Selecteer een Soort
Toont: 81 resultaten.
vo/mbovisual

Stappenplan voor een veilig klassengesprek

2021 | Hoe kun je in de klas op een veilige manier het gesprek met elkaar voeren over gender- en seksuele diversiteit? Een check voor een klassengesprek dat spontaan ontstaat of in een les die erover gaat. Deze stappen kun je ook toepassen bij andere ‘lastige onderwerpen’.

po/vo/mbovisual

Genderbewust handelen

2021 | Ruimte geven aan leerlingen om genderonafhankelijke keuzes te maken, zit in kleine dingen: in eenvoudige handelingen die je als docent kunt verrichten, in taal die je kunt uiten. Deze checklist biedt je praktische tips.

votheatergastles

Project Stil Verdriet

2021 | Het project Stil Verdriet maakt seksuele diversiteit zichtbaar en bespreekbaar binnen het (orthodox-) christelijk onderwijs. Het bestaat uit een docententraining, voorstelling en klassengesprek.

po/vo/mboverdieping

Wat betekent ‘gender’?

Wat is belangrijk om te weten over gender? Welke voorlichtingsmaterialen zijn er? Lees hier alles over gender, geaardheid, sekse, identiteit, transgender, cisgender en intersekse-conditie.

mbovideoervaring leerling

Evy aan het woord

2021 | In de videoserie ‘Leerlingen aan het woord over lhbti+ op school’ vertelt Evy (19) wat haar mentor op het mbo deed om een ‘rode-licht-situatie’ veiliger te laten maken.

po/vo/mboverdiepingschoolbeleid

Wat is verplicht? 

Scholen (po/vo) zijn wettelijk verplicht aandacht te geven aan seksuele diversiteit. We zetten de belangrijkste wetten en regels en bijbehorende verplichtingen voor je op een rij.

vo/mbovisual

Docentrollen

2021 | De rol van gespreksleider kun je op verschillende manieren vervullen. Deze visual laat je rollen zien die je kunt inzetten als je een speciale les geeft over gender- en seksuele diversiteit.

po/vo/mbovisuallastig gesprek

De 5 W’s

2021 | De 5 W’s geven je een simpele voorbereiding op ieder lastig gesprek. De downloadbare visual van ‘De 5 W’s’ toont de hoofdpunten van de aanpak. De toelichting hierbij vind je op deze pagina.

po/vo/mboverdieping

Alles mag er zijn

Heteronormativiteit kan een veilige schoolsetting en (seksuele) ontwikkeling van leerlingen in de weg staan. Wat is het precies en hoe kun je hier als leraar bewuster mee omgaan?

po/vo/mboverdieping

‘Homo’ roepen op school 

Een positieve schoolcultuur vraagt om een doordachte houding ten aanzien van de veelgebruikte roepwoorden ‘homo’ en ‘gay’. Dit artikel geeft je informatie, tips en lessuggesties.

po/vo/mboverdieping

Lhbt+ & vertrouwenswerk

Lhbt+-leerlingen krijgen vaker te maken met pesten en andere vormen van ongewenst gedrag. Hoe zorgen we dat zij de weg vinden naar een vertrouwenspersoon op school?

vohandreiking

Het Spiegelgesprek

Hoe veilig voelen jullie leerlingen zich op het gebied van seksuele diversiteit? Kom erachter in interessante gesprekken tussen leerlingen en leraren. Deze gesprekstool helpt je op weg.

Vragen over sociale veiligheid en lhbti+ op school?

Bel met de helpdesk van School & Veiligheid.