Discriminatie op grond van handicap of seksuele gerichtheid is voortaan wettelijk verboden. Tot nu werd in artikel 1 van de Grondwet discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook verboden. Met de grondwetswijziging geldt dat nu ook voor handicap en seksuele gerichtheid.

Historisch

De Senaat stemde op dinsdag 17 januari 2023 in grote meerderheid voor een wetsvoorstel dat afkomstig was van D66, GroenLinks en PvdA. Het COC, dat bijna 20 jaar voor de grondwetswijziging heeft gepleit, is gelukkig en spreekt van een historische overwinning voor de regenbooggemeenschap.

Pesten op school

Volgens COC-voorzitter Astrid Oosenbrug is de Grondwetswijziging een opdracht voor de politiek van vandaag, om discriminerend geweld, pesten op school en andere vormen van discriminatie aan te pakken. “Verankering in de Grondwet is een garantie dat we ook over vijftig of honderd jaar nog van onze zwaar bevochten rechten kunnen genieten. Ook als de politieke of maatschappelijke wind onverhoopt draait in het nadeel van de regenbooggemeenschap.” (Bron COC.nl)

Lhbi+ rechten

Verankering van lhbti+ mensenrechten in de Grondwet is al een feit in landen als Zweden, Portugal, Malta, Mexico en Zuid-Afrika. Het gebrek aan een grondwettelijk lhbti+ discriminatieverbod is één van de redenen dat Nederland tegenwoordig op de dertiende plaats in Europa bungelt van landen waar deze mensenrechten goed geregeld zijn. En dat terwijl Nederland in 2001 als eerste land ter wereld het huwelijk openstelde voor paren van gelijk geslacht. (Bron COC.nl)

Wat is verplicht?

po/vo/mboschoolbeleidkenniswetgevingToon nog 1 tags

Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te geven aan seksuele diversiteit en te zorgen voor sociale veiligheid. Welke wetten en regels gelden allemaal? En mag een leerling een les die hierover gaat weigeren of thuisblijven?

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school