Minister van Onderwijs spreekt op IDAHOT+ Forum

mei 2024

20.05.2024 | Op 17 mei is het de Internationale dag tegen homofobie, bifobie en transfobie (IDAHOBIT). Tijdens het IDAHOT+ Forum – een belangrijke conferentie over de positie – en mensenrechten van lhbtiq+ personen – sprak onder meer de Minister van Onderwijs. Ook koningin Máxima gaf een toespraak.

Bekijk het artikel

Europees Lhbti+ onderzoek

mei 2024

21.05.2024 | Uit Europees onderzoek blijkt dat lhbtiq personen in de EU meer dan ooit geconfronteerd met geweld, intimidatie en pesterijen. Ook op school.

Bekijk het artikel

Nieuws in de klas

februari 2024

Next Benedict, een non-binaire scholier uit de Verenigde Staten overleed een dag nadat die in aanvaring kwam met drie medescholieren in de wc’s van ee…

Bekijk het artikel

Toename acceptatie gender- en seksuele diversiteit

februari 2024

De sociale acceptatie van seksuele en genderdiversiteit onder jongeren is toegenomen. Dit blijkt uit het onderzoek Seks onder je 25e uitgevoerd in 2023 in opdracht van Rutgers en SOA Aids NL onder jongeren van 13 tot 25 jaar.

Bekijk het artikel

Lhbt-leerlingen voelen zich minder veilig op school

juli 2023

Uit de landelijke Veiligheidsmonitor Veilig op school 2021-2022, blijkt dat een meerderheid van de leerlingen en het personeel zich veilig voelt op school. Tegelijkertijd is het beeld voor specifieke groepen minder positief. Zo blijkt dat het welbevinden en veiligheidsgevoel van lhbt-leerlingen minder goed is dan van niet-lhbt’ers. Ook blijft pesten een hardnekkig probleem.

Bekijk het artikel

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school