Wegwijzer

Gendi wijst je graag de weg naar organisaties die informatie en hulp bieden op het gebied van gender- en seksuele diversiteit.

Maak een keus aan de linkerkant.

Ontbreekt een organisatie die relevant is voor het onderwijs? Laat het weten via gendi@schoolveiligheid.nl

Informatieve websites voor (onderwijs)professionals

Onderstaande organisaties bieden op hun website en in publicaties informatie over gender- en seksuele diversiteit.

 • COC Nederland

  COC Nederland komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). Ze zetten zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s. Voor scholen bieden ze voorlichting aan in de klas die wordt gegeven door vrijwillige gastsprekers.

  Website: COC Nederland

 • GSA Netwerk Nederland

  Een GSA (Gender & Sexuality Alliance) is een groep leerlingen die willen dat school een veilige omgeving is voor iedereen, ook voor lhbti’s. Onderwijspersoneel kan deze groep steunen. De website van het landelijke GSA Netwerk heeft een speciale pagina voor docenten met begrippenlijsten, lessuggesties en info over hoe je een GSA ondersteunt.

  Website: GSA Netwerk Nederland

 • GeReformeerd Identiteits Platform (GRIP)

  GRIP is een samenwerkingsverband van 4 scholengemeenschappen voor gereformeerd voortgezet onderwijs. De samenwerking richt zich op het ontwikkelen van materialen met als doel versterking van het gereformeerde karakter van het onderwijs.

  Website: GRIP

 • Iedereenisanders.nl (website van Movisie)

  Deze website van Movisie heeft een onderdeel voor professionals waar ze meer informatie en kennis vinden over seksuele orientatie en genderidentiteit. In het kader van deskundigheidsbevordering is voor onderwijspersoneel een online module ontwikkeld. De focus ligt op bewustwording, sensitiviteit en signalering van LHBTQ+ gevoelens, maar ook op wanneer het niet goed gaat met leerlingen. En welke kennis, houding en vaardigheden van onderwijsprofessionals nodig zijn om hiermee om te gaan.

  Website: Iedereenisanders.nl[/accordion]

  Stichting LHBT Netwerk Zeeland is een schakel tussen vraag en aanbod op het gebied van ontmoeting, belangenbehartiging en deskundigheidsbevordering rond lhbti+. Leraren en vertrouwenspersonen kunnen via het LHBT Netwerk in contact komen met hulpverleners en organisaties die passen bij de normen en waarden van de school.

  Website: LHBT Netwerk Zeeland

 • Movisie

  Movisie werkt aan een samenleving waarin iedereen zijn kwaliteiten en vaardigheden zo goed mogelijk kan inzetten. Op de website bundelen ze praktische en diepgaande kennis in diverse thema’s. Bij de thema’s ‘LHBTI-emancipatie’ en ‘Inclusie en diversiteit’ vind je ook relevante informatie en e-learnings voor onderwijsprofessionals.

  Website: www.movisie.nl

 • Rijksoverheid

  Wil je weten hoe de regering denkt over de veiligheid van lhbti leerlingen en -personeel in het onderwijs? En welk beleid ze voert om sociale acceptatie van homoseksualiteit te bevorderen? Kijk op de website van het ministerie van OCW bij de onderwerpen LHBTI-emancipatie en Veilig leren en werken in het onderwijs.

  Website: Rijksoverheid.nl

 • Seksuelevorming.nl (website van Rutgers)

  Deze website van Rutgers, expertise centrum seksualiteit biedt onderwijsprofessionals informatie en materialen voor het lesgeven in relaties & seksualiteit. Er is een speciale pagina ingericht met informatie over het onderwerp seksuele diversiteit.

  Website: Seksuelevorming.nl

 • SchoolsOUT

  SchoolsOUT ondersteunt scholen voor po, vo en mbo in en om Nijmegen bij het (verder) verbeteren van de sociale veiligheid van lhbt-leerlingen en medewerkers. SchoolsOUT is een samenwerking van onder meer de GGD en de gemeente Nijmegen.

  Website:SchoolsOUT web

 • Thisisintersex.org (website over intersekse)

  Deze internationale website biedt informatie over intersekse, seksediversiteit en de verschillende maatschappelijke thema’s waar intersekse personen mee te maken krijgen. Het doel van de website is kennis te verspreiden en informatie toegankelijker over intersekse en de mensenrechten van intersekse personen bij een breed publiek.

  Website: Thisisintersex.org

 • TransgenderInfo.nl (website van Transgender Netwerk Nederland)

  De website Transgenderinfo is een initiatief van Transgendernetwerk Nederland. De website biedt kennis en informatie voor onderwijsinstellingen (mbo/hbo/wo) met als doel de studietijd van transgenderleerlingen in betere banen te leiden. Daarvoor bieden ze naast informatie over transgender ook een aantal handvatten en publicaties voor het onderwijs.

  Website: Transgenderinfo.nl

Doorverwijzen lhbti+ -leerling

Ondersteun een lhbti+-leerling door de weg te wijzen naar hulpverleningsinstanties, informatieve websites en/of ontmoetingsplekken voor lhbti+-jongeren.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school