gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

Producten van Gendi

po/vo/mbovisual

Genderbewust handelen

2021 | Ruimte geven aan leerlingen om genderonafhankelijke keuzes te maken, zit in kleine dingen: in eenvoudige handelingen die je als docent kunt verrichten, in taal die je kunt uiten. Deze checklist biedt je praktische tips.

po/vo/mbovisuallastig gesprek

De 5 W’s

2021 | De 5 W’s geven je een simpele voorbereiding op ieder lastig gesprek. De downloadbare visual van ‘De 5 W’s’ toont de hoofdpunten van de aanpak. De toelichting hierbij vind je op deze pagina.

vo/mbovisual

Docentrollen

2021 | De rol van gespreksleider kun je op verschillende manieren vervullen. Deze visual laat je rollen zien die je kunt inzetten als je een speciale les geeft over gender- en seksuele diversiteit.

vo/mbovisual

Stappenplan voor een veilig klassengesprek

2021 | Hoe kun je in de klas op een veilige manier het gesprek met elkaar voeren over gender- en seksuele diversiteit? Een check voor een klassengesprek dat spontaan ontstaat of in een les die erover gaat. Deze stappen kun je ook toepassen bij andere ‘lastige onderwerpen’.

pothemadagentips

Aan de slag kalender

De ‘Aan de slag kalender’ van Gendi maakt het makkelijk om momenten te vinden waarop je aandacht kunt geven aan gender- en seksuele diversiteit op de basisschool.

pooverzicht

Kleurplaten

Een diversiteit aan mensen – een diversiteit aan kleurplaten. Laat kinderen de wereld ook ontdekken door diverse kleurplaten.

vohandreiking

Het Spiegelgesprek

Hoe veilig voelen jullie leerlingen zich op het gebied van seksuele diversiteit? Kom erachter in interessante gesprekken tussen leerlingen en leraren. Deze gesprekstool helpt je op weg.

po/vo/mboposter

Afgesproken!

Deze gratis Gendi poster brengt op een vrolijke manier in herinnering dat het niet respectvol is om mietje, flikker, pot of homo naar elkaar te roepen.

Producten van School & Veiligheid over gender- en seksuele diversiteit

votheatergastles

Project Stil Verdriet

2021 | Het project Stil Verdriet maakt seksuele diversiteit zichtbaar en bespreekbaar binnen het (orthodox-) christelijk onderwijs. Het bestaat uit een docententraining, voorstelling en klassengesprek.

polesmateriaal

Kletskaartjes

2021 | Praten op een laagdrempelige en leuke manier over gender- en seksuele diversiteit? Dat kan! Met de ‘Kletskaartjes’ voer je leuke gesprekjes met je klas.

vowerkvorm voor leraren

De Kijkroute

2020 | Je vakmanschap vergroten in het werken aan respect voor diversiteit? Met deze teamtool doe je dat op een leuke manier met collega’s aan de hand van filmpjes en een spelbord.

hbowerkvorm lerarenopleiders

De fijne kneepjes van het vak

2019 | Dit lesmateriaal voor docenten aan lerarenopleidingen richt zich op het ontwikkelen van pedagogisch vakmanschap bij studenten op het gebied van seksuele integriteit.

po/voposterteamtool

‘Waar begin je?’ – de teamtool

2018 | De poster en handreiking ‘Waar begin je?’ helpt onderwijsteams het thema seksuele diversiteit met meer gemak te benaderen en het gesprek met elkaar te voeren.

po/vo/mbopraktijkvoorbeeld

‘Waar begin je?’ – het boekje

2017 | Dit boekje neemt je mee in gesprekken met scholen over de vraag; waar begin je met seksuele diversiteit? Met als opbrengst zes werkzame factoren.

po/vo/mboteamspel

Gedragen Gedrag

2018 | Met je collega’s praten over gedragingen rond seksuele diversiteit. Met het teamspel Gedragen Gedrag kom je op een leuke manier tot gesprekken én tot afspraken en regels.

po/vo/mbohandreikingschoolbeleid

Seks op school

2017 | Inspiratie en motivatie nodig om aan de slag te gaan met seksuele integriteit en diversiteit? Dit boekje helpt jou als schoolleider en leerkracht om in actie te komen.

Vragen over sociale veiligheid en lhbti+ op school?

Bel met de helpdesk van School & Veiligheid.