Datum
Locatie Dordrecht
85 euro per 15 leerlingen
Onderwijssector pabo, lerarenopleiding, PO, VO
Doelgroep leerlingen, lerarenopleider, studenten lerarenopleiding & pabo, leraar
https://www.onderwijsmuseum.nl/tentoonstelling/aahhh

Tentoonstelling in het Onderwijsmuseum voor leerlingen op een verrassende, persoonlijke en interactieve manier van alles leren over lichaam, seksualiteit, gender en consent. Spelenderwijs en op eigen niveau en wens maken leerlingen kennis met en leren ze over seksualiteit en relaties.

Bij de tentoonstelling hoort een educatief programma afgestemd op de leeftijd van de leerlingen. Er is een tentoonstelling voor het basisonderwijs uitgesplitst in groep 3/4, 5/6 en groep 7/8. Voor het middelbaar onderwijs voor klas 1 t/m 6. Daarnaast is er een programma voor studenten mbo pedagogiek, lerarenopleidingen en professionals.

LHBTIQAP+…..en dan? Over gender, enzo…

Vanaf groep 7 is er een onderdeel dat heet ‘LHBTIQAP+…..en dan? Over gender, enzo..’  Hierbij gaan de jongeren aan de slag met wie zij zijn en maken ze kennis met de ander. Wat is genderidentiteit en waarom bestaan er labels?

Bij de tentoonstelling hoort een werkboek en een brief die scholen aan ouders kunnen verstrekken.

Info & Boekingen

Alle informatie over de inhoud van de tentoonstelling, kosten en boekingen vind je op de website van het onderwijsmuseum.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school