Datum
Tijd 12:30 - 16:30 uur
Locatie Gooiland, Hilversum (of online)
Gratis
Onderwijssector PO, VO, MBO
Doelgroep lerarenopleider, studenten lerarenopleiding & pabo, leraar, mentor, schoolleider
Ja, ik wil komen

Op 5 april 2023 organiseert School & Veiligheid de onderwijsconferentie Met Alle Respect! over sociale veiligheid in het po, vo en mbo. De conferentie is zowel online als fysiek bij te wonen.

Thema: Verbinding

Met Alle Respect! gaat dit jaar over de kracht van verbinding. Mensen zijn van nature sociaal en willen zich verbinden met anderen. Dat is voor jou als onderwijsprofessional niet anders: je hebt een vorm van verbinding nodig om je prettig te voelen in de schoolomgeving. Verbinding met je leerlingen. En met je collega’s.

Programma & aanmelding

Dagvoorzitter Splinter Chabot neemt mee gedurende de dag die is gevuld met sprekers en een ruim aanbod aan workshops. Meld je snel aan via de de website van Met Alle Respect!

Voor wie?

Met Alle Respect! is voor leraren, begeleiders en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Ook voor opleiders en studenten van tweedegraads lerarenopleidingen en pabo’s is deze conferentie heel waardevol. Met name leraren, schoolleiders en schoolbestuurders worden uitgenodigd om aan de fysieke conferentie deel te nemen in Gooiland.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school