Datum
Tijd 12:30 - 16:30 uur
Locatie Gooiland Hilversum (of online)
Gratis
Onderwijssector lerarenopleiding, GO, pabo, PO, VO, MBO
Thema Pedagogisch vakmanschap
Doelgroep lerarenopleider, studenten lerarenopleiding & pabo, leraar, mentor, schoolleider
Ja, ik wil komen

Op 17 april 2024 organiseert School & Veiligheid de conferentie Met Alle Respect! voor iedereen werkzaam in het po, vo, go en mbo. Tijdens deze conferentie staat sociale veiligheid in de school en de directe schoolomgeving centraal.

Thema: Goed voor elkaar!

Voor dit jaar is het centrale thema van de dag: Goed voor elkaar! School is dé plek waar leerlingen leren om op een respectvolle wijze met elkaar samen te leven. Ze leren dat iedereen gelijkwaardig is, en dat er tegelijkertijd verschillen (mogen) bestaan; ook in opvattingen en meningen. Soms botst dat. Maar zonder schuring geen glans. Dit kan alleen in een omgeving waarin leerlingen kunnen oefenen en fouten mogen maken. En daarvoor is een sociaal veilig klimaat nodig. Dat is de basis.

Dagvoorzitter Splinter Chabot

Dagvoorzitter Splinter Chabot neemt mee gedurende de dag die is gevuld met key note sprekers en een ruim aanbod aan workshops. Ook rondom onderwerpen als gendergelijkheid, omgaan met verschillen, praten over seksualiteit en seksuele diversiteit in de klas.

Voor het overzicht van sprekers, alle workshops en om je aan te melden ga je naar de website van Met Alle Respect!

De conferentie is kosteloos bij te wonen. Zowel online als fysiek op locatie.

Met Alle Respect! is een initiatief van Stichting School & veiligheid.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school