Datum
Tijd 13:00 - 17:00 uur
Locatie Utrecht
Onderwijssector PO, VO, MBO
Thema Genderidentiteit
Doelgroep leraar, schoolleider, schoolmaatschappelijk werker
Congres Act4Respect

Het gratis congres dat Act4Respect organiseert staat in het teken staan van hoe kleine veranderingen in je dagelijkse werkzaamheden een groot effect kunnen hebben op de preventie van gendergerelateerd geweld.

Eindcongres

Het programma bestaat uit diverse workshops en inspirerende sprekers. Er zijn ook twee online workshops. Professionals uit de zorg, onderwijs, veiligheid & justitie en jongerenwerkers ontdekken de visie, tools, trainingen, maar ook de lessen na vijf jaar Act4Respect. Tijdens het congres krijg je concrete handvatten die direct in de praktijk kunnen worden toegepast. Handvatten die gericht zijn op daderpreventie, omstanderpreventie en daadwerkelijke preventie.

Doelgroep

Het congres is voor professionals uit de jeugdzorg, veiligheid & justitie en onderwijs en jongerenwerkers.

Act4Respect is een bewustwordingscampagne die sinds 2018 loopt waarin de nieuwe generatie jongeren op weg wordt geholpen respectvol om te gaan met genderverschillen.

Meer over het programma en aanmelden vind je op de website van Act4Respect.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school