Datum
Tijd 09:00 - 17:00 uur
Locatie Opleidingscentrum van Yorneo, Papenvoort, Drenthe Papenvoort 21
25 euro
Onderwijssector VO, MBO
Thema lhb, Genderidentiteit
Doelgroep leraar, mentor, schoolleider, vertrouwenspersoon
Studiedag Seksuele oriëntatie en genderdiversiteit

Op 30 juni 2022 organiseert COC Groningen Drenthe en Yorneo Jeugdhulp Drenthe een studiedag rond de thema’s seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Veilig klimaat waar iedereen zichzelf kan zijn

Docenten en jeugdhulpverleners ervaren regelmatig een behoefte aan kennis en het delen van ervaringen. Want nog los van waar de letters LHBTQIA voor staan: wat betekenen inclusie en diversiteit voor mijn houding als professional? Hoe zorg ik in mijn werk voor een veilig klimaat waar iedereen zichzelf kan zijn? Hoe maak ik seksuele en genderdiversiteit bespreekbaar? Hoe ga ik om met extreme meningen en vooroordelen? Waar kun je terecht voor advies, informatie of goede doorverwijzing? Met deze vragen gaan we tijdens de studiedag gezamenlijk aan de slag.

Programma

De studiedag biedt inspirerende sprekers met bijdragen vanuit wetenschap en praktijk en een keuze uit een breed aanbod aan workshops door ervaringsdeskundigen. Daarnaast is er ruimte voor theater, ontmoeting en discussie.

Voor wie?

Voor onder andere docenten (vo en mbo), schoolleiders, mentoren, zorgcoördinatoren / leerlingbegeleiders, (school)maatschappelijk werkers regio Noord-Holland.

Informatie en aanmelding

Voor het volledige programma en opgave voor de studiedag kun je terecht op de website van Yorneo.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school