Datum
Locatie Amersfoort Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium
Doelgroep leerlingen, leraar, mentor, ib'er, schoolleider
Aanmeldformulier voor Symposium

Op 3 april vindt het Symposium Gender & Seksuele Diversiteit in het VO plaats op het Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium in Amersfoort. Iedereen in of betrokken bij een middelbare of MBO-school in Amersfoort is welkom.

Ondersteuning & kennisdeling

De focus voor dit symposium is om kennisdeling te stimuleren tussen zowel GSA leerlingen als niet-GSA leerlingen, ouders, verzorgers, docenten en andere betrokkenen. Het doel is om iedereen in het voortgezet onderwijs in Amersfoort met elkaar in verbinding te brengen in hun ondersteuning voor de LHBTI+ gemeenschap.

Workshops

Tijdens deze middag zijn er workshops over diverse onderwerpen:

  • School en veiligheid.
  • Hoe organiseer je succesvol een GSA op school?
  • Burgerschap; hoe voldoe je aan je burgerschap plicht met betrekking tot gender/seksuele diversiteit in het onderwijs.
  • Zorg en ondersteuning: hoe kan het schoolpersoneel LHBTQIA+ leerlingen ondersteunen?
  • Het acceptatieproces van mijzelf en mijn ouders.
  • Queer in de Media: Wat heeft representatie en zichtbaarheid nou écht voor effect op de LHBTQIA+ gemeenschap?

Informatiemarkt & netwerkborrel

Ook is er een informatiemarkt met belangenorganisaties en een afsluitende netwerkborrel met een speciaal GSA café voor leerlingen en GSA’ers.

Aanmelden

Vanwege de beperkte beschikbaarheid vraagt de organisatie om u aan te melden via het Aanmeldformulier.

Bekijk de Uitnodigingsflyer.

Organisatie

Het symposium wordt georganiseerd door SchoolsOUT. Bij vragen kan je contact opnemen met: schoolsout@ggdru.nl

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school