Datum
Onderwijssector PO, VO, MBO
Doelgroep leraar

Het thema van de Week van de Mediawijsheid 2021 is: “Hoe houden we het samen sociaal online?!” Een prima thema om respect voor gender- en seksuele diversiteit in mee te nemen.

De Week van de Mediawijsheid helpt leraren van po, vo en mbo heel goed op weg om in hun klassen passende aandacht aan dit thema te geven. In het Gendi-artikel ‘Mediawijsheid & seksuele diversiteit’ hebben we uit dit grote aanbod een aantal tips gehaald die inzoomen op respect voor lhbti+ en genderdiversiteit.

Aan de slag op themadagen

Deze week is één van de themaweken en themadagen waarop je gemakkelijk (even) kunt werken aan respect voor diversiteit. Voor het basisonderwijs heeft Gendi een leuke poster gemaakt met al deze dagen – je kunt ‘m gratis aanvragen. Online vind je tips bij alle themadagen. Voor het po en mbo hebben we al deze dagen overzichtelijk op een rij gezet in het artikel ‘Kalenderhaakjes’.

Mediawijsheid & seksuele diversiteit

po/vo/mbokalendermomentlesmateriaal

De Week van de Mediawijsheid (5-12 november 2021) is een goed moment om te werken aan respect voor seksuele diversiteit en gender. Denk aan medialessen over kritisch kijken.

Aan de slag kalender

potipskalendermomenten

Deze kleurrijke kalender-poster van Gendi maakt het makkelijk om aandacht te geven aan gender- en seksuele diversiteit op de basisschool. Bestel of download de gratis poster, Bekijk de lestips en ga aan de slag.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school