Datum
Onderwijssector PO, VO, MBO
Thema Mediawijsheid
Doelgroep leraar

De Week van de Mediawijsheid draait dit jaar om het stellen van online grenzen. Met #hierniet roept organisator Netwerk Mediawijsheid iedereen op om zich hard te maken voor een socialere online wereld. Daarbij is aandacht voor gender- en seksuele diversiteit deze week belangrijk volgens School& Veiligheid omdat lhbti+ leerlingen online veel te maken krijgen met negatieve reacties en (cyber)pesten.

Thema 2023: #hierniet

Het thema van dit jaar gaat over een duidelijke grens trekken: #hierniet en je hard te maken tegen online haat, buitensluiten, kwetsende ‘humor’, dreigementen, scheldpartijen en andere vormen van ongewenst gedrag. Meer over de Week en het thema lees je op www.weekvandemediawijsheid.nl.

Respect voor diversiteit

Deze week is één van de themaweken waarop je in de klas ook het gesprek kunt voeren over respect voor diversiteit. Lhbti+’leerlingen worden nog altijd vaker gepest dan niet lhbti+ leerlingen. Dit gebeurt veelal online. (Bron: Veiligheidsmonitor 2021-2022)

Het Gendi-artikel ‘Mediawijsheid & seksuele diversiteit’ hebben we uit dit grote aanbod een aantal tips gehaald die inzoomen op respect voor lhbti+ en genderdiversiteit.

De website van Human biedt voor de Week van de Mediawijsheid gratis lesmaterialen en video’s om met je klas het gesprek aan te gaan over dit onderwerp. Bekijk de onderwijspagina: Like & Cancel en Sexting & Cyberpesten.

Mediawijsheid & seksuele diversiteit

po/vo/mbokalendermomentlesmateriaal

De Week van de Mediawijsheid (5-12 november 2021) is een goed moment om te werken aan respect voor seksuele diversiteit en gender. Denk aan medialessen over kritisch kijken.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school