po/vo/mbokalendermomentlesmateriaal
  • Doe mee met de Week van de Mediawijsheid
  • Gebruik ook voorbeelden gender- en seksuele diversiteit in de medialessen
  • Leer je leerlingen bewust en kritisch kijken en respectvol gedrag

Veel scholen geven lessen in mediawijsheid en doen mee aan de Week van de Mediawijsheid. Momenten waarop je ook ruimte kunt geven aan gender- en seksuele diversiteit.

Respect op social media

Een belangrijk onderdeel van de mediawijsheidlessen gaat over respectvol gedrag op de sociale media. Daarbij gaat het over de toon en het soort woorden dat je gebruikt. Het gaat over onbedoeld en bedoeld onaardig zijn. Het gaat over online haat reacties, kwetsen, cancelen, schelden, pesten, buitensluiten, discriminatie, shaming, chantage en misbruik. Daarbij zijn lhbti+-voorbeelden relevant om te noemen.

Lhbti+-leerling vaker online gepest

‘Homo’ is nog steeds een zeer veel gebruikt scheldwoord. Ook op sociale media. Lhbti+ leerlingen worden vaker gepest dan niet lhbti+ leerlingen. Dat gebeurt veelal online (Bron: Veiligheidsmonitor Veilig op school 2021-2022). Vaak gaan negatieve online uitingen ook over mensen die in andere opzichten niet mainstream zijn, zoals jongeren die zich niet helemaal gedragen zoals verwacht wordt bij hun gender. “Hey smurf” tegen een leerling met blauw geverfd haar.

Werken aan respect voor seksuele diversiteit is een opdracht voor het po en vo in de kerndoelen. Via de lessen in mediawijsheid kan de school hier vorm aan geven. Naast deze verplichting in de kerndoelen, is het ook voor een sociaal veilig schoolklimaat belangrijk om actief bezig te zijn met de thema’s seksuele diversiteit en gender.

Kritisch kijken

Een ander aspect van mediawijsheid is het kritisch kunnen kijken naar media-uitingen. Zijn de mediabeelden van lhbt’s representatief? Stereotype? Sommige media doen hun best om diversiteit te tonen, denk aan reclames, en anderen nog niet. Wat voor rol spelen lhbti+ personen tegenwoordig in films en series? Hebben ze dezelfde rollen als hetero-personages? En de muziekindustrie; welke uitingen van gender zie je in muziekvideo’s? Vragen voor gesprekken in de klas. Bereid je voor met de Gendi-tip ‘Een veilig klassengesprek‘ en download de Visual Veilig Klassengesprek.

Tips voor lesmaterialen

Rolpatronen in de media (po/pabo)

Digi-Doeners hebben een po-les en een pabo-les gemaakt waarin leerlingen/studenten ervaren dat (gender)rolpatronen vaak onopvallend in allerlei soorten media voorkomen. Ook leren ze hoe ze gebruikt worden, wat de effecten zijn van deze rolpatronen en dat het ook anders kan. De studenten leren vervolgens hoe ze hier mee aan de slag kunnen met kinderen. (2021)

Online homo pesten (po/vo)

Korte video (5 min) van Human/SchoolTV over Nils die zijn grote liefde Faas treitert door hem online te shamen. Inclusief handleiding en opdrachten. (2015)

 

Niet jezelf zijn op dating apps (vo/mbo)

Jelte geeft zichzelf iedere keer nieuwe, leuke, fijne eigenschappen en achtergronden op de dating-app Grindr. Tot het moment dat hij iemand tegenkomt die hij écht leuk vindt, en die teleurgesteld is dat hij zichzelf bij elkaar heeft gelogen. Korte video (5 min) van Human/SchoolTV met docentenhandleiding en leerlingenwerkblad. (2018)

 


Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school