Ja. Het behoort het niet tot de leerplichtwet dat een leerling verplicht is een specifieke les te volgen. Wel dienen leerplichtige leerlingen naar school te komen, daar zijn hun ouders/verzorgers verantwoordelijk voor. Een kind zomaar thuishouden omdat er aandacht wordt besteed aan gender- en seksuele diversiteit is dus niet toegestaan.

Indien je op school te maken hebt met zo’n situatie adviseert School & Veiligheid om de ouders/verzorgers uit te nodigen voor een gesprek. Bespreek met elkaar wat de reden van gewenste vrijstelling is. Neem de tijd en wees sensitief en open naar de ouder(s). Hoor de eventuele zorgen en toon daarvoor begrip.
Voer dit gesprek bij voorkeur met z’n tweeën. De directeur deelt het schoolbeleid en de visie op burgerschap en diversiteit. Leg het belang uit van de kernwaarden van school. Denk daarbij aan inclusiviteit en verbinding. De leerkracht vertelt over de inhoud van de les en wat er concreet wordt gedaan in de klas. Meer over communicatie met ouders lees je in het artikel Samen met ouders werken aan seksuele integriteit op de website van School & Veiligheid.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school