po/vo/mbo

In Nederland zijn er verschillende organisaties die zich bezighouden met de bestrijding van discriminatie. Ook in geval van lhbti+ discriminatie kun je bij deze organisaties terecht voor informatie, advies en klachten.

Art.1 & Anti-discriminatiebureau’s

De landelijke vereniging Art.1 bestaat uit een landelijk expertisecentrum en 25 regionale antidiscriminatiebureaus. Het landelijk centrum onderzoekt discriminatie en adviseert organisaties over hoe discriminatie kan worden tegengegaan. Bij de regionale antidiscriminatiebureaus kun je terecht met concrete klachten over discriminatie. Jaarlijks ontvangen zij ongeveer 4.500 klachten over onder meer huidskleur, etnische afkomst en arbeidsmarkt. Het antidiscriminatiebureau kan bemiddelen en, als dat niet werkt, ondersteuning bieden bij de gang naar de politie of het College voor de Rechten van de Mens.

  • Voor het vinden van een antidiscriminatiebureau kun je contact opnemen met de Discriminatie meld- en advieslijn: 0900 – 2 354 354.
  • Website: www.Discriminatie.nl

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens ziet erop toe dat de Algemene wet gelijke behandeling zo veel en zo goed mogelijk wordt nageleefd. Bij het College komen jaarlijks ongeveer 500 verzoeken om een oordeel binnen. Het College beoordeelt of in bepaalde situaties sprake is van overtreding van de wet en wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat wet weer wordt nageleefd.

Meldpunt Internet Discriminatie (MiND)

Iedereen in Nederland heeft recht op een gelijke behandeling. Discriminatie is verboden, ook online. Veel websites, blogs en sociale media hebben daarom een goed moderatiebeleid. Toch worden ook op internet groepen gediscrimineerd. MiND is het landelijke meldpunt voor strafbare, discriminerende uitingen op internet.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school