gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

bordspelpo/vo

Boys R Us is een spel voor jongens tussen 10 en 16 jaar en gaat over relaties, (homo)seksualiteit, sociale invloeden en beeldvorming in de media. Het spel is ontwikkeld door Rutgers en in 2019 herzien.

Positieve benadering

‘Boys R Us’ is een positief spel voor jongens, dat Rutgers ontwikkelde omdat veel preventieprogramma’s het seksuele gedrag van jongens problematiseren. Dit spel gaat uit van een positieve benadering die aansluit bij vragen, onzekerheden en behoeften van jongens.

De spelvorm doet jongens ‘vergeten’ dat ze het over onderwerpen hebben waar ze normaal gesproken moeilijk over praten.

Homoseksualiteit

‘Boys R Us’ bestaat uit twee varianten: één voor jongens van 10 tot 13 jaar en één voor jongens van 13 jaar t/m 15 jaar. Met kennisvragen, meningsvragen en doe-opdrachten maken jongens op een speelse en interactieve manier kennis met (homo)seksualiteit en relaties. Er wordt gewerkt vanuit de categorieën vrienden, meisjes, ik en omgeving. Bij de vraagkaartjes voor de oudste doelgroep heeft ongeveer een tiende deel van de vragen te maken met homoseksualiteit. In de handleiding voor de docent wordt (kort) ingegaan op dit thema.

Het spel is te bestellen via de website van Rutgers.


 

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school