bordspelpo/vo

Boys R Us is een spel voor jongens tussen 10 en 16 jaar en gaat over relaties, (homo)seksualiteit, sociale invloeden en beeldvorming in de media. Het spel is ontwikkeld door Rutgers en in 2019 herzien.
Website Rutgers

Beschrijving

‘Boys R Us’ is een positief spel voor jongens, dat Rutgers ontwikkelde omdat veel preventieprogramma’s het seksuele gedrag van jongens problematiseren. Het spel sluit aan bij vragen, onzekerheden en behoeften van jongens.

Inhoud

Met kennisvragen, meningsvragen en doe-opdrachten maken jongens op een speelse en interactieve manier kennis met (homo)seksualiteit en relaties. Het bestaat uit drie categorieën: vrienden, meisjes, ik en omgeving. In de bijbehorende handleiding voor de docenten wordt (kort) ingegaan op het thema homoseksualiteit.

Doelgroep

‘Boys R Us’ bestaat uit twee varianten: één voor jongens van 10 tot 13 jaar en één voor jongens van 13 jaar t/m 15 jaar.

Producent

Het spel is ontwikkeld door Rutgers en te bestellen via de website van Rutgers.

 

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school