gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

  • Selecteer een Thema
  • Selecteer een Doelgroep
  • Selecteer een Soort
Toont: 127 resultaten.
mbovisual

Genderbewust handelen (mbo)

Hoe geef je ruimte aan studenten om genderonafhankelijke keuzes te maken? Bekijk welke eenvoudige dingen jij als docent kunt doen.

visualvo

Genderbewust handelen (vo)

Hoe geef je ruimte aan leerlingen om genderonafhankelijke keuzes te maken? Bekijk welke eenvoudige dingen jij als docent kunt doen.

vo/mbovisualgesprekstool

Een veilig klassengesprek

Seksuele diversiteit is vaak spontaan een onderwerp van gesprek. Niet altijd makkelijk voor jou als leraar om dan onvoorbereid te praten met de klas. Dit stappenplan helpt je op weg.

povisual

Genderbewust handelen (po)

Hoe geef je ruimte aan leerlingen om genderonafhankelijke keuzes te maken? Bekijk welke eenvoudige dingen jij als leraar kunt doen.

teamtraininglhbti+vo

Stil Verdriet

Het project Stil Verdriet maakt seksuele diversiteit zichtbaar en bespreekbaar binnen het (orthodox-) christelijk onderwijs.

verdiepingpo/vo/mbo

Wat betekent ‘gender’?

Wat is belangrijk om te weten over gender? Hoe leg ik het uit aan mijn leerlingen? En wat heeft dat te maken met al die andere termen van de ‘lettersoep’?

videoervaring leerlingmbo

Evy (19) over veilig voelen

In deze video vertelt Evy (19) wat haar mentor op het mbo deed om een ‘rode-licht-situatie’ veiliger te maken.

schoolbeleidpo/vo/mboverdieping

Wat is verplicht? 

Scholen (po/vo) zijn wettelijk verplicht aandacht te geven aan seksuele diversiteit. Naast de wet burgerschap gelden nog meer wetten en regels. We zetten de belangrijkste verplichtingen voor je op een rij.

visualvo/mbo

Docentrollen

De rol van gespreksleider kun je op verschillende manieren vervullen. Deze visual laat je rollen zien die je kunt inzetten als je een speciale les geeft over gender- en seksuele diversiteit.

po/vo/mbovisualgesprekstool

De 5 W’s

De downloadbare visual met ‘De 5 W’s’ geeft inzichten in factoren die een rol spelen bij het bespreken van gender- en seksuele diversiteit. De 5 W’s geven je een simpele voorbereiding op ieder lastig gesprek.

po/vo/mboverdieping

Alles mag er zijn

In dit artikel legt Bente van Gameren, beleidsadviseur seksuele integriteit bij School & veiligheid uit wat heteronormativiteit is, hoe het de (seksuele) ontwikkeling van leerlingen in de weg kan staan en hoe je hier als leraar bewuster mee kunt omgaan.

po/vo/mboverdieping

Lhbt+ & vertrouwenswerk

Lhbt+-leerlingen krijgen vaker te maken met pesten en andere vormen van ongewenst gedrag. Hoe zorgen we dat zij de weg vinden naar een vertrouwenspersoon op school?

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school