• Selecteer een Thema
  • Selecteer een Doelgroep
  • Selecteer een Soort
Toont: 150 resultaten.
vo/mbovisualgesprekstool

Docentrollen

Je kunt op verschillende manieren een gesprek leiden. Deze visual toont welke rollen je kunt inzetten. Bijvoorbeeld als je lesgeeft over seksuele diversiteit of een ‘lastig’ onderwerp bespreekt in de klas.

teamtoollhbti+po/vo

Waar begin je?

Een poster om met collega’s stil te staan bij de vraag: ‘Zijn we nog steeds goed bezig om een veilige school te zijn, mét respect voor gender- en seksuele diversiteit?’ Gratis te bestellen of downloaden.

vo/mbovisualgesprekstool

Een veilig klassengesprek

Stappenplan dat je op weg helpt om gesprekken over ‘lastige’ onderwerpen zoals seksuele diversiteit veilig te voeren. Te gebruiken bij gesprekken die spontaan ontstaan of ter voorbereiding op een les.

povisualgenderbewusttoolToon nog 1 tags

Genderbewust handelen (po)

Hoe geef je ruimte aan leerlingen om genderonafhankelijke keuzes te maken? Bekijk welke eenvoudige dingen jij als leraar kunt doen. Downloadbare visual met 10 tips om mee aan de slag te gaan.

mbovisual

Genderbewust handelen (mbo)

Hoe geef je ruimte aan studenten om genderonafhankelijke keuzes te maken? Bekijk welke eenvoudige dingen jij als mbo docent kunt doen. Downloadbare visual met 8 praktische tips.

gesprekstoolpo/vo/mbovisual

Een ‘lastige’ les of gesprek

De 5 W’s geven inzicht in factoren die een rol spelen bij het bespreken van gender- en seksuele diversiteit. Het helpt je lastige gesprekken of lessen voor te bereiden en na afloop te reflecteren.

genderbewusttoolvo

Genderbewust handelen (vo)

Hoe geef je ruimte aan leerlingen om genderonafhankelijke keuzes te maken? Bekijk de eenvoudige dingen die jij als docent kunt doen. Downloadbare visual met 8 tips.

les-tipspo/vo

Liefde in de lucht

De lente is een geschikte periode om op school aandacht te besteden aan verliefdheid, liefde en seksualiteit. We geven je daarbij inspiratie en (les)tips om de thema’s lente en liefde te verbinden aan gender- en seksuele diversiteit.

lhbti+ondersteuningpo/vo/mbo

Wegwijzer voor lhbti+ leerlingen

Wil je een (lhbti) leerling verwijzen naar de juiste instanties? Bij deze organisaties en websites kunnen jongeren en kinderen terecht voor informatie, met vragen en voor hulp. Een handig overzicht.

lastig gespreklhbti+vo/mbo

Praten over lhbti+ geweld

Anti-lhbti+ geweld en discriminatie is geen makkelijk onderwerp om te bespreken. De website TerInfo (Universiteit Utrecht) biedt kennis en materiaal om het gesprek te voeren in de klas.

pokalendermomentregenboogboek

De Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen; een boekenfeest voor kinderen van 0 – 6 jaar. Lees deze week ook eens voor uit een prentenboek met een lhbti+ thema. Of nodig een schrijver uit van een regenboogboek. Gendi geeft tips.

povideoervaring leerling

Floortje (12) over het po en vo

Floortje (12) vertelt hoe haar basisschool en middelbare school aandacht besteden aan seksuele diversiteit. En hoe dat beter kan volgens haar.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school