po/volesmateriaalvideo
  • films waarin jongeren zelf het verloop bepalen
  • 72 verschillende scenario’s en 22 verschillende eindes
  • Voor leerlingen bovenbouw po en onderbouw vo
  • Erkend als goed onderbouwde interventie 

It’s up to you is een gratis interactieve film die als discussiestarter wordt ingezet op scholen om leerlingen van 12 tot 15 jaar bewuster te maken van hun rol in cyberpesten. Ook homopesten komt voor in de scenario’s.

Wat zou jij doen?

In de film wordt de hoofdpersoon geconfronteerd met een aantal pestsituaties, waaronder homo-schelden. Daarna wordt de vraag gesteld: Wat zou jij doen? De leerling kan dan keuzes maken die de hoofdpersoon uitvoert: niets doen, er tegen in gaan of meedoen. Op die manier creëren leerlingen hun eigen verhaal en ervaren ze de gevolgen van hun acties.

Klassendiscussie

Naderhand is er een klassendiscussie waarbij het onderwerp vanuit verschillende kanten wordt belicht. De bijbehorende handleiding helpt je om de films effectief in te zetten en biedt praktische tools voor de discussie in de klas.

Door de ervaringen die leerlingen opdoen in It’s up to you leren ze van elkaar over hun rol in cyberpesten. Als individu en als klas. Hiermee hopen de makers een positieve gedragsverandering te stimuleren zodat leerlingen opgedane kennis in de praktijk tot uiting brengen.

Praktisch

Voor de lesmethode heb je een licentie nodig, die 150€ per klas kost. Na registratie en inloggen op de website van It’s up to you zijn de film en bijbehorende docentenhandleiding te gebruiken. It’s up to you werkt op Laptop/PC/iPad en nieuwere tablets (dus niet op smartphones).


Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school