po/vopraktijkvoorbeeldlhbti+taalgebruikToon nog 1 tags

Kinderen van basisschool Aquamarijn hielden een scheldwoorden challenge: 40 dagen lang geen homo of kanker roepen.

Scheldwoorden challenge

De schoolleiding van Aquamarijn wilde graag wat doen aan de taalverruwing van veel kinderen. Samen met antidiscriminatiebureau Tûmba bedachten ze een project tegen grof taalgebruik.

Gastles met kankerpatiënt

De 40-dagen-tijd werd begonnen met een gastles van Tûmba. Kinderen leerden dat schelden soms ernstige consequenties kan hebben. Hoewel een scheldwoord meestal wordt gebruikt zonder bijbedoeling, kan het iemand toch diep raken. Een stagiair die kanker had gehad, kwam mee naar de gastles om dat uit te leggen.

Popcorn en cola

Aan het eind van de gastles tekenden alle leerlingen een persoonlijk contract waarin ze beloofden om 40 dagen lang bepaalde woorden niet te gebruiken. Samen verzonnen ze alternatieve worden om hun boosheid te laten blijken. In plaats van homo en kanker, zouden ze popcorn en cola zeggen.

Thuisfront doet mee

In de hele periode van het project werd er iedere dag in de klas even bij stilgestaan. De kinderen hielpen en controleerden elkaar ook. Bovendien werd het thuisfront gevraagd om mee te doen. Na 40 dagen bleek het perfect gelopen te zijn. Ieder kind kreeg een deelnemerscertificaat; de school ging naar een (toepasselijke) film en iedereen kreeg natuurlijk een grote zak… popcorn!


  • Bronnen: SBO Aquamarijn; NOS Jeugdjournaal 16-5-2012; Friesch Dagblad 1-6-2012

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school