podcastvo/mboteamtool
  • Podcastserie over genderstereotypen en seksualiteit
  • Met gratis teamtool voor onderwijsprofessionals
  • Inspireert bij het stellen van positieve normen en creëren van een veilige schoolomgeving

Een podcastserie over gender(geweld) en seksualiteit gemaakt door Act4Respect. Luister en leer van ervaringsdeskundigen en professionals en ga in gesprek met collega’s over het onderwerp met behulp van de gratis teamtool. 

Podcast Niet jouw schuld

 

 

 

 

Beschrijving

In deze podcastserie komen ervaringsdeskundigen én professionals uit de zorg, het onderwijs en de veiligheidssector aan het woord over gendergerelateerd geweld. Elke aflevering biedt inzichten en handvaten hoe andere professionals (nog) beter om kunnen gaan met gendergerelateerd geweld.

In de aflevering ‘lhbtiq+ representatie‘ op scholen vertelt Esmée Geertsma hoe er op haar middelbare school geen aandacht was voor LHBTIQ+ representatie. Ze kwam er pas tijdens haar studietijd achter dat ze zich identificeert als lesbisch. Docent maatschappijleer Feray Sunguroglu reageert op het verhaal van Esmée en laat weten hoe zij haar leerlingen probeert te verbinden met elkaar en waarbij representatie op de voorgrond staat.

Teamtool

Bij elke aflevering is een teamtool beschikbaar. Naast korte achtergrond informatie en tips worden in de tool met name traditionele normen over seksualiteit en gender uitgedaagd. Het geeft concrete handvatten hoe je de afleveringen met je team of met andere collega’ kan bespreken om vervolgens samen succesfactoren te formuleren en daarmee aan de slag gaan in de praktijk.

Doelgroep

De podcast is voor professionals uit het onderwijs, zorg en veiligheidssector.

Doel en resultaat

Stereotiepe ideeën over gender en seksualiteit belemmeren jongeren in een positieve ontwikkeling. Ook leidt het tot een cultuur waar seksueel grensoverschrijdend gedrag genormaliseerd wordt, waar de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer wordt gelegd (victimblaming) en waar plegers goed worden gepraat.

Positieve normen rond gender en seksualiteit zijn belangrijk. Door dit samen met collega’s op te pakken kan je leren van elkaar en samen bereik je ook meer. Als professionals zijn we samen verantwoordelijk om een sociaal veilige omgeving te creëren voor jongeren.

Producent

‘Niet jouw schuld’ is een podcast van Act4Respect, in samenwerking met Atria en Rutgers. Presentatie door Liesbeth Rasker. Productie door Spraakmaker Media.

Beluister en download teamtool

Beluister de podcast via Spotify en Apple Podcasts. Download de teamtools via de website van Act4Respect.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school