vo/mbogastleslhb voorlichting
  • Voorlichting in de klas over seksuele diversiteit
  • Vergroot acceptatie lhbt+
  • Gastlessen op vo en mbo scholen in Limburg

Veilige School Limburg verzorgt voorlichting over seksuele- en genderdiversiteit door middel van gastlessen op scholen in Limburg.

Inhoud

Met een reeks van verschillende lessen maken leerlingen kennis met seksuele- en genderdiversiteit. Leerlingen krijgen de gelegenheid vragen te stellen, die ze misschien gewoonlijk niet durven stellen. Ze worden uitgedaagd om een (genuanceerde) mening te vormen omtrent seksuele diversiteit.

Doelgroep

vo en mbo scholen in Limburg. Het lesprogramma wordt afgestemd op schooltype en leerjaar.

Toepassing

Voorlichters komen in de klas en gaan in gesprek met leerlingen.

Resultaat

Het lesprogramma heeft tot doel dat alle leerlingen en medewerkers zich veilig voelen op een school, ongeacht hun religie, overtuiging, seksuele geaardheid, genderidentiteit of afkomst. De voorlichting vergoot de acceptatie van seksuele diversiteit.

Verzorgd door

COC Limburg

Aanvraag voorlichting

Meer informatie en het aanvragen van een voorlichting in de klas kan via de website van Veilige School Limburg

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school