polespakketseksuele vorming
 • Doorlopende leerlijn voor het basisonderwijs
 • Maakt praten over relaties en seksualiteit makkelijker
 • Beoordeeld als goed onderbouwd (RIVM)

Veiligwijs is een doorlopende leerlijn met lessen over relaties en seksualiteit voor het basisonderwijs. Ontwikkeld door Care for Sexuality Foundation.

Website veiligwijs.nl

Beschrijving

De methode bestaat uit 8-10 lessen per leerjaar en gaat uit van de waarden respect, liefde, zorg of veiligheid. Ouders en opvoeders worden betrokken.

Inhoud

 •  Lesmap met (losse) leskaternen voor de verschillende groepen.
 • Toegang tot de digitale portal.
 • Voor iedere leerkracht een persoonsgebonden docentenhandleiding.
 • Trainingsmateriaal voor het hele team.
 • Informatie flyers voor ouders.
 • Vier (bijbehorende) prentenboeken
 • Informatieboekjes (‘Best spannend!’) voor ouders.
 • Gratis advies en ondersteuning.
 • Gratis trainingen.

Doelgroep

De methode is voor leerlingen van groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs en is geschikt voor zowel openbaar als identiteitsgebonden onderwijs.

Gebruik 

Per leerjaar zijn er 8 tot 10 lessen ontwikkeld. Je bepaalt zelf of je de lessen in korte tijd achter elkaar geeft (zoals in de Week van de Lentekriebels) of dat je ze verspreid over een langere periode. De ontwikkelaars bieden ondersteuning bij de implementatie van de lesmethode en bieden een training aan. Ook wordt een ouderavond over seksuele opvoeding en de lesmethode verzorgd.

Doel

De methode beoogt om vanuit een heldere visie en aanpak te werken aan het thema seksualiteit en relaties die passend is bij de school. Veiligwijs is ontwikkeld vanuit de visie dat ieder mens gerespecteerd wordt en iedereen het zelfvertrouwen, de kennis en de vaardigheden heeft om eigen persoonlijke en veilige keuzes te kunnen maken in het omgaan met seksualiteit.

Seksuele diversiteit

In de lessen komen onderwerpen aan bod die raken aan seksuele diversiteit en genderdiversiteit.

Op een goede manier worden de thema’s respect, veiligheid en autonomie door de onderwerpen seksualiteit en relaties heen verwerkt. Thema’s waaronder homoseksualiteit en diverse culturen en religies worden benoemd. (Peter Leusink, Huisarts en seksuoloog NVVS)

Producent

De lesmethode Veiligwijs is ontwikkeld door de Care for Sexuality Foundation in 2018.

Informatie & bestellen

Alle informatie vind je op de website www.veiligwijs.nl. Je kunt daar ook een proefles bestellen. In de factsheet Veiligwijs (pdf) zie je een overzicht van de thema’s die per groep worden behandeld.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school