lhbti+ondersteuningpo/vo/mbo

Wil je een (lhbti) leerling de weg wijzen naar de juiste hulp? Bij onderstaande organisaties en websites kunnen jongeren en kinderen terecht met vragen en voor hulp. Ook ouders en leraren/mentoren kunnen vaak terecht met vragen.

COC Nederland

COC Nederland komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). Ze zetten zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s. Voor scholen bieden ze voorlichting aan in de klas die wordt gegeven door vrijwillige gastsprekers.

Regenboogloket.nl

Biedt gratis laagdrempelige ondersteuning voor iedereen (jong en oud) met vragen over gender en/of zoekende is wat betreft seksuele identiteit. Je kunt anoniem chatten en in gesprek gaan met één van de medewerkers. De website biedt informatie en heeft een meldpunt voor het melden van onveilige lhbti+ situaties op school.

Expreszo 

Expreszo is een online magazine voor de LHBTQIA+-gemeenschap website van, voor en door lesbo-, homo- biseksuele en transjongeren met vooral veel nieuws en achtergronden rond seksuele diversiteit. 

Genderpraatjes

De informatieve website Transvisie biedt informatie en advies over voor transgenders. Voor jongeren is er een chatfunctie waar ze terecht kunnen voor hulp en bij vragen. 

GSA Netwerk

Op de website van GSA Netwerk, een initiatief van COC Nederland, vinden leerlingen naast informatie over het starten van een GSA en de activiteiten een kennisbank met uitleg over begrippen, werkstukken, verwijzingen naar websites en hulptips.

Iedereenisanders.nl

Website van Movisie voor jongeren die zich ‘anders’ voelen door hun hun seksuele geaardheid. Naast informatie voor jongeren is deze website er ook op gericht om grote problemen vóór te zijn.  Via de knop ‘direct hulp’ krijgen jongeren duidelijke routes bij diverse hulpvragen. 

Ihlia.nl

IHLIA is dé lhbt-erfgoedorganisatie die zich bezighoudt met het verzamelen en toegankelijk maken van informatie op het terrein van de lhbt-gemeenschap. 

Islam & Liefde

Stichting Maroc.NL en Soa Aids Nederland hebben op de website Liefde en Islam een subsite gemaakt over homoseksualiteit. Naast informatie en ervaringsverhalen kan er per mail raad worden gevraagd en worden gechat. 

Lesbisch.nl

De website Lesbisch.nl bevat een schat aan informatie over lesbische lifestyle, liefde, seks en gezondheid en is bedoeld voor lesbische en biseksuele vrouwen. De site was onderdeel van het voormalige Schorer en is in 2013 overgenomen door het COC in samenwerking met Rutgers.

Meldknop.nl

Website voor jongeren tussen 11 en 16 jaar die informatie, hulp en advies biedt wanneer ze iets vervelends meemaken op internet. Ook digitaal pesten met homoseksualiteit valt hieronder.

Outway

Outway biedt jongeren hulp aan op het gebied van homoseksualiteit en genderidentiteit door middel van advies, informatie en ondersteuning. De Hojobuddy’s zijn er om een jongere één op één bij te staan bij persoonlijke problemen, het uitvogelen van hun gevoel, een mogelijke coming-out of het maken van nieuwe vrienden. 

Pratenonline.nl

Een online omgeving speciaal voor jongeren die lesbisch, homo, biseksueel, of transgender zijn, of hierover twijfelen. De website biedt een geprotocolleerde behandeling die bestaat uit 8 chatsessies met een vaste therapeut en huiswerkopdrachten, gericht op het verminderen van zelfmoordgedachten en het leren omgaan met lastige situaties rondom je seksuele oriëntatie of genderidentiteit. 

Rutgers 

De website Seksualiteit.nl van Rutgers biedt jongeren betrouwbare informatie aan over gender, seksuele diversiteit en jezelf ontdekken. 

Rozehulpverlening.nl

Op deze website staan de gegevens van hulpverleners en instellingen die affiniteit en ervaring hebben met hulpverlening aan cliënten met lhbt-gevoelens. Roze Hulpverlening is een samenwerking tussen Rutgers, COC en Tranvisie. 

Secret Garden.nl

Secret Garden is een Stichting van en voor lhbt’ers met een etnisch-culturele achtergrond en biedt sociaal/maatschappelijke, juridische, psychologische ondersteuning en begeleiding vanuit Amsterdam.

Sense.info

Sense is gespecialiseerd in alle vragen over seksualiteit. Je kunt met ze chatten, mailen of bellen. 

Switchboard 

Bij Gay & Lesbian Switchboard Nederland kun je terecht met jouw vragen over homo- en biseksualiteit en genderidentiteit. Via de chat, telefoon of e-mail. “Geen vraag is ons te gek.” Switchboard is onderdeel van COC Nederland. 

Transvisie.nl

Transvisie is een organisatie die zich inzet voor mensen met vragen rondom hun genderidentiteit (transgenders, transseksuelen), hun familie, hun naasten en hun relevante omgeving. Ze bieden contactgroepen, individuele gesprekken, infopunt, voorlichting en belangenbehartiging.

Transgender Info.nl 

Transgender Info is een website voor en over transgender personen. De site is gekoppeld aan het Transgender Netwerk Nederland, een samenwerkingsverband van (belangen)organisaties voor transgenders. 

Transgendernetwerk.nl (TNN) 

TransgenderNetwerk nederland (TNN) biedt op hun website een wegwijzer die bestaat uit een kaart met instanties die hulp bieden bij de transitie en plekken voor ontmoeting. 

Transman.nl

Website met onder andere cursussen boeken, nieuwsberichten, bijeenkomsten, medische en praktische informatie voor van-vrouw-naar-man transseksuelen en transgenders. 

Vereniging Genderdiversiteit 

De Vereniging Genderdiversiteit is er voor transgender mensen, die zich niet thuis voelt in het hokje ‘man’ of ‘vrouw’ en iedereen die hier meer over wil weten. De vereniging geeft informatie en voorlichting aan ‘de samenleving’ en is er voor transgenders met contactmomenten en activiteiten. 

Zanzu.nl

Zanzu is een website van Rutgers voor nieuwkomers en de mensen om hen heen. De site geeft in 14 geschreven en gesproken talen en pictogrammen begrijpelijke informatie over seksuele gezondheid, relaties, de Nederlandse wetgeving, zorg, homoseksualiteit, gender, et cetera. 

113zelfmoordpreventie

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Voor hulp en vragen kun je terecht op de website, de chat of telefoonnummer 0800-0113 

 

Een lhbti+ leerling ondersteunen (po)

Hoe kun je als leraar op de basisschool van steun bieden aan een lhbti+ leerling? De 6 tips van Gendi helpen je daarbij.

Een lhbti+ leerling ondersteunen (vo)

Een lhbti+ -student ondersteunen (mbo)

Een veilige school, ook voor lhbti+ leerlingen.