Datum
Onderwijssector PO, VO
Thema lhb, Genderidentiteit
Doelgroep leraar

Op 20 november is het de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Een dag waarop je het in de klas ook kunt hebben over het recht om jezelf te kunnen zijn en respect voor gender- en seksuele diversiteit.

 

Respect voor diversiteit

Vrij uitkomen voor wie je bent en op wie je valt. Niet gediscrimineerd worden vanwege je geslacht of geaardheid. Opgroeien in gelijkheid en veiligheid. Dat is waar het over gaat op Kinderrechtendag.

Kinderrechten en gender- en seksuele diversiteit

Op (of rond) deze dag kun je met je klas kinderrechten bespreken. Wat zijn dat? Voor wie gelden ze? Veel kinderrechten lenen zich er ook voor om het thema gender- en seksuele diversiteit te bespreken. Het recht om jezelf te kunnen zijn, uitkomen voor wat je denkt en voelt, op wie je verliefd wordt en met wie je wil trouwen. Het recht om je veilig te voelen en beschermd te worden tegen discriminatie bijvoorbeeld.

Bekijk de inspiratiepagina van Gendi om te zien hoe je het thema gender- en seksuele diversiteit kunt behandelen in relatie tot kinderrechten.

Kinderrechtendag

po/vokalendermoment

20 november is de internationale dag van de Rechten van het Kind. Gebruik deze dag om het met je leerlingen te hebben over het recht om jezelf te zijn. Over gelijkheid en verschillen. En respect voor gender- en seksuele diversiteit.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school