po/vokalendermoment

Op 20 november is het de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Een dag waarop je het in de klas ook kunt hebben over respect voor gender- en seksuele diversiteit en het recht om jezelf te kunnen zijn.

Respect voor diversiteit

Vrij uitkomen voor wie je bent en op wie je valt. Niet gediscrimineerd worden vanwege je geslacht of geaardheid. Opgroeien in gelijkheid en veiligheid. Dat is waar het over gaat op Kinderrechtendag.

Kinderrechten en gender- en seksuele diversiteit

Bespreek met je klas wat kinderrechten zijn en voor wie ze gelden. Op de website van UnicefMateriaal voor docenten van Unicef vind je daar lesmaterialen voor. Het bruggetje naar gender- en seksuele diversiteit kun je maken door het te hebben over:

  • Gelijke rechten voor iedereen. Hebben kinderen van rijke en arme ouders, jongens en meisjes, hetero’s en homo’s, zwarte en witte kinderen allemaal dezelfde kansen? In de rest van de wereld? In Nederland? Bij ons op school?
  • Vrijheid van meningsuiting. Kun je openlijk zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Ben je vrij om te kiezen op wie je verliefd wordt en met wie je trouwt? Tel jij mee?
  • Het recht op bescherming. Kun je zijn wie je bent zonder uitgesloten of gediscrimineerd te worden? Hoe kun je veilig opgroeien? Wie kan je daarbij helpen?
  • Recht op identiteit. Seksuele geaardheid behoort tot de identiteit van een kind. Dit is een belangrijk internationaal mensenrecht.

De visual Stappenplan voor een veilig gesprek helpt je om het gesprek voor iedereen veilig te houden.

Lesmaterialen

Door de jaren heen heeft Gendi materialen verzameld waarmee je kinderrechten en mensenrechten verbindt met seksuele diversiteit en gender. Een overzicht:

Mocht je tips hebben? Geef het dan door via gendi@schoolenveiligheid.nl.

Kinderrechten: hoe zit het precies?

Op 20 november 1959 aanvaardden de Verenigde Naties de Verklaring van de Rechten van het Kind. Op 20 november 1989 werd dat aangescherpt tot het Kinderrechtenverdrag. Je kunt het onderstaande filmpje van Unicef gebruiken om leerlingen uit te leggen wat kinderrechten zijn.

“…Alle kinderrechten gelden voor alle kinderen, zonder uitzonderingen. De overheid moet er alles aan doen om de rechten voor alle kinderen te realiseren. En zij moet ervoor zorgen dat kinderen beschermd worden tegen discriminatie. Dat betekent dat er geen ongeoorloofd onderscheid gemaakt mag worden tussen kinderen. Niet naar geslacht, afkomst, geloofsovertuiging, culturele achtergrond, seksuele geaardheid of wat dan ook…” (Kinderrechtenverdrag. Artikel 2. Discriminatie)

“… De vrijheid van meningsuiting betekent ook dat je vrij mag uitkomen voor je geloofsovertuiging, je politieke voorkeur, je seksuele geaardheid of je culturele achtergrond…” (Kinderrechtenverdrag. Artikel 13: Vrijheid van meningsuiting)


Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school