gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

Datum
Onderwijssector PO
Doelgroep leraar
Themawebsite Week van de Lentekriebels

Jaarlijks organiseert Rutgers aan het begin van de lente de Week van de Lentekriebels. Door mee te doen aan de Week van de Lentekriebels maken basisscholen kennis met relationele en seksuele vorming. Aandacht voor het thema gender- en seksuele diversiteit hoort daar ook bij.

Thema 2023: ‘Wat vind ik fijn?’

Elk jaar staat een ander thema centraal in de Week van de Lentekriebels. In 2023 is dat ‘Wat vind ik fijn?’ Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: leren over je lijf, praten over wat je fijn vindt en een positief zelfbeeld. Daarbinnen kun je het onderwerp genderdiversiteit en seksuele diversiteit prima aan bod laten komen. Bijvoorbeeld over fijne gevoelens van verliefd zijn: op wie ben jij verliefd? Een jongen, een meisje?

Je veilig voelen en jezelf kunnen zijn

Je fijn voelen betekent ook je veilig voelen en jezelf kunnen zijn. Het heeft te maken met je bewust zijn van en het respecteren van je eigen én andermans grenzen. Heb het met je leerlingen over kunnen zijn wie je bent en je niet ‘anders’ hoeven voelen. Dit helpt kinderen bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

Doe je mee met de Week?

Op de Website van de Week van de Lentekriebels vind je alle informatie over meedoen aan de week. Daar vind je ook erkende lesmethoden en een draaiboek voor het organiseren van de week op jullie school. Gendi geeft je hieronder suggesties hoe je in deze week ook ruimte kunt geven aan het thema seksuele- en gender diversiteit.

Lestips Gendi:

pokalendermomentlhbti+

Week van de Lentekriebels

Een leuke projectweek over weerbaarheid, relaties en seksualiteit die Rutgers elke lente organiseert voor het (speciaal)basisonderwijs. Bekijk hoe je deze week ook aandacht geeft aan het thema gender- en seksuele diversiteit.

potipskalendermomenten

Aan de slag kalender

De ‘Aan de slag kalender’ van Gendi maakt het makkelijk om aandacht te geven aan gender- en seksuele diversiteit op de basisschool. Bestel of download de gratis poster, bekijk de lestips en ga aan de slag.

polespakketseksuele vorming

Kriebels in je buik

Online lesmethode over relationele en seksuele vorming voor groep 1 t/m 8. Ook voor speciaal onderwijs. Ontwikkeld door Rutgers en erkend als ‘goed onderbouwde’ interventie.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school