gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

Datum
Onderwijssector PO
Doelgroep leraar
Themawebsite Week van de Lentekriebels

Jaarlijks organiseert Rutgers aan het begin van de lente de Week van de Lentekriebels. Bijna de helft van de scholen in het speciaal- en basisonderwijs doet mee en geeft lessen over relationele en seksuele vorming.

Thema: ‘Je lijf is van jou’

De Week van de Lentekriebels heeft dit jaar het thema ‘Je lijf is van jou’. Het gaat hierbij om het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gaat het over het vragen en geven van toestemming, oftewel consent.

Respect voor jezelf en de ander

‘Je lijf is van jou’ gaat over het aangeven van grenzen én wensen. Het gaat over respect voor jezelf; hoe je eruit ziet, wie je bent en wat je wilt. En over respect voor de ander. Daarbinnen kun je het onderwerp seksuele diversiteit (terloops) aan bod laten komen. We zien er niet alleen allemaal anders uit, maar ook op wie je verliefd wordt is voor iedereen anders. Of hoe je eruit ziet en hoe je je van binnen voelt kan verschillen.

potipskalendermomenten

Aan de slag kalender

De ‘Aan de slag kalender’ van Gendi maakt het makkelijk om momenten te vinden waarop je aandacht kunt geven aan gender- en seksuele diversiteit op de basisschool.

pokalendermomentlhbti+

Week van de Lentekriebels

Een leuke themaweek over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Elke lente organiseert Rutgers deze week die ook uitermate geschikt is om aandacht te geven aan seksuele diversiteit.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school