gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

kalendermomentlhbti+po

Jaarlijks organiseert Rutgers samen met de GGD’s de Week van de Lentekriebels. Een week voor scholen in het basis en speciaal onderwijs over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Het is een perfect moment om in de klas ook aandacht te geven aan respect voor seksuele diversiteit.

Lentekriebels 2017, Rutgers

Seksuele diversiteit

De Week van de Lentekriebels is een perfect moment om in de klas ook te werken aan respect voor (seksuele) diversiteit. In de laagste klassen gaat het dan over kriebels in je buik voor… dat kan iedereen zijn. In de hoogste klassen kan bij seksuele voorlichting niet alleen gesproken worden vanuit een heteronorm.

Lestips

Rutgers stelt in deze themaweek ieder jaar weer leuke lesmaterialen, ideeën en gadgets beschikbaar voor scholen. In 2021 was het thema van de Week van de Lentekriebels Seksuele en genderdiversiteit. De materialen zijn ook dit jaar nog beschikbaar. We zetten hier ook ander materiaal o peen rij om het thema seksuele diversiteit aan bod te laten komen:

Tips voor het lesgeven in seksuele divesiteit

Vind je het lastig om aan de slag te gaan? Download dan de visual de 5 W’s voor voor een simpele voorbereiding op (lastigere) gesprekken in de klas. En lees ook de tips van Rutgers en SOA Aids NL over Veilig lesgeven over gender- en seksuele diversiteit.


Website Week van de Lentekriebels (Rutgers)

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school