Contact met ouders

PO

Gendi-tips

Hoe betrek je ouders op de basisschool bij het thema gender- en seksuele diversiteit? 

 • 1. Bespreek met je collega’s de samenwerking met ouders

  Ga eens in gesprek met je collega’s over wat ieders opvatting is over samenwerken met ouders. Hoe ziet dat er volgens iedereen uit? Bepaal aan de hand van de uitkomsten van het gesprek hoe jullie ouders wil betrekken rondom het thema gender- en seksuele diversiteit op jullie school. Bespreek met je collega’s:

  • Op welke manieren je ouders structureel kan informeren over hoe jullie aandacht besteden aan het onderwerp.
  • Hoe je ouders, die het lastig vinden om dit thema thuis te bespreken met hun kind, kan ondersteunen.
  • Hoe je ouders, die het lastig vinden om dit thema thuis te bespreken, kan ondersteunen.
 • 2. Communiceer duidelijk over de (diversiteits-)visie van jullie school

  Wanneer jullie het plan hebben om op school ruimte te geven aan lhbti+, is het logisch om daarbij alle spelers te betrekken: leraren, leerlingen én ouders/verzorgers. Door het hebben van een schoolvisie op het gebied van gender- en seksuele diversiteit, kun je als leraar relaxter handelen en ouders hierover vertellen.

  • Bepaal met elkaar op welke manier jullie deze visie communiceren naar ouders toe. Je kunt bijvoorbeeld tijdens de start van het schooljaar de visie met de ouders delen in een ouderavond over dit onderwerp. Zo is het transparant hoe er als school gehandeld wordt. Op de website van Gezonde School lees je hoe je contact legt met ouders, hen bewust kunt maken, hen kunt ondersteunen, met hen samen kunt werken en hoe je de relatie actief en positief houdt. Het is hierbij belangrijk om te bepalen in hoeverre ouders een ondersteunende rol hebben in de school.
 • 4. Voer een driehoekgesprek met leerling én ouders

  Het driehoekgesprek is een gesprek tussen leerkracht, leerling en ouder(s), waarin iedereen een eigen rol en inbreng heeft.

  • Voer een driehoekgesprek aan het begin van het schooljaar zodat je een vertrouwensrelatie met zowel de leerling als de ouder(s) opbouwt. Zorg voor kennismaking met gelijkwaardigheid en (evenveel) inbreng van alle drie. Zo zet je de toon voor hoe je met elkaar in gesprek gaat en bouw je aan vertrouwen. Die basis helpt als je een later een lastig onderwerp te bespreken hebt.
  • Het kan zijn dat een van je leerlingen problemen ervaart op school of thuis juist op het gebied van gender- en seksuele diversiteit. Ook dan kan het waardevol zijn om een driehoekgesprek te voeren met de leerling en ouders. Soms is het prettig om het gesprek met de leerling voor te bereiden, zodat je de leerling in het daadwerkelijke gesprek goed kan ondersteunen.
 • 5. Wees je bewust van je oordeel over gevoelens en opvattingen van de ander

  Tijdens een gesprek met ouders en/of leerlingen, kan het voor jou als leerkracht duidelijk worden dat jijzelf anders tegen zaken aankijkt dan de ouder(s) of de leerling. Stel je oordeel hierover uit. Ook al zou je de grondwet en de visie van de school aan je zijde hebben. Het helpt de leerling niet als je nu oordeelt over de wijze waarop leerling en/of ouders met dit thema omgaan.

  Een open gesprek met respectvolle aandacht voor waar de gevoelens en opvattingen van de ander vandaan komen (eigen ervaringen, oordeel van familie of omgeving, traditie, religie) heeft meer kans van slagen.

 • 6. Betrek de ouderraad en leerlingenraad

  Betrek de ouderraad bij het sociaal veiligheidsplan en bij andere regelingen op het gebied van burgerschap, seksualiteit en seksuele diversiteit. Bespreek met het team van te voren hoe jullie denken over de rol van ouders met betrekking tot die onderwerpen.

  Is er op jullie school een leerlingenraad. Dan kan het leuk zijn die te betrekken, Zo neem je leerlingen serieus, worden ze genomen, gezien en kunnen ze verantwoordelijkheden nemen en ideeën aandragen.

Kennis & inspiratie

Kriebels op school

po

Angst is voor negatieve reacties van ouders als het onderwerp homoseksualiteit ter sprake komt in de lessen relationele en seksuele vorming? Het draaiboek van Rutgers helpt basisscholen op weg in het betrekken van ouders.

Lesmateriaal

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school