gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

po

2012 | Hoe betrek je ouders bij de relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs? Het draaiboek van Rutgers helpt scholen op weg.

Negatieve reacties van ouders

Het kan zijn dat er bij jullie op school angst is voor negatieve reacties van ouders als het onderwerp homoseksualiteit in de lessen ter sprake komt. Dat is bij veel basisscholen die les (willen gaan) geven over relationele en seksuele vorming het geval. Die angst is volgens Rutgers niet altijd gegrond. Veel ouders juichen de aandacht voor behandeling van dit onderwerp in het basisonderwijs juist toe. Ze vinden het belangrijk dat hun kind betrouwbare informatie krijgt en vaardigheden opdoet om seksueel weerbaar te worden. Eventuele weerstand bij ouders kan weggenomen worden door hen tijdig te betrekken en te informeren.

Ouderbijeenkomst over seksuele vorming

Het draaiboek ‘Kriebels op school’ geeft suggesties hoe je dat kan doen. Het organiseren van een ouderbijeenkomst is een manier om ouders te informeren en betrekken. Dat kan als onderdeel van de Week van de Lentekriebels of als thema-avond voor ouders. Het draaiboek bevat uiteenlopende werkvormen om het onderwerp te bespreken. Het geeft daarnaast informatie over de seksuele ontwikkeling van kinderen en het belang van seksuele opvoeding. Homoseksualiteit is daarbij  meegenomen als onderwerp van seksuele opvoeding & vorming. 

Het draaiboek is als gratis download verkrijgbaar op de website van rutgers.nl of te koop in hun webshop.


 

Vragen over sociale veiligheid en lhbti+ op school?

Bel met de helpdesk van School & Veiligheid.