hbowerkvorm lerarenopleiders

De fijne kneepjes van het vak’ is lesmateriaal voor docenten aan lerarenopleidingen (vo). Studenten ontwikkelen met deze lessen hun pedagogisch vakmanschap bij het werken aan seksuele integriteit. School & Veiligheid ontwikkelde hiervoor vier videocasussen met een docentenhandleiding.

Video’s voor vakmanschap

In iedere klas ontstaan regelmatig situaties die te maken hebben met seksuele integriteit. Leerlingen die in de les bij elkaar op schoot kruipen, andermans uiterlijk beoordelen, elkaar homo noemen, uitdagende grapjes maken. Wat doe je hiermee als leraar? Doe je alsof je niets gehoord hebt of ga je er op in? En hoe dan? En waarom eigenlijk?

Hoe reageer ik?

Dit lesmateriaal gaat in op deze vragen en laat aankomende leraren (studenten aan de lerarenopleiding) nadenken en praten over mogelijke reacties in dit soort situaties. Hoe kun je omgaan met alledaagse klassensituaties waarin ‘seksualiteit’ een rol speelt? En welke invloed kan je reactie hebben op de ontwikkeling van de seksuele integriteit van de leerlingen? Pedagogisch vakmanschap bij het werken aan seksuele integriteit begint bij de bewustwording dat de leraar hierin een rol vervult, ongeacht het vak dat hij of zij geeft. De student leert in deze lessen beter omgaan met de complexiteit rond seksualiteit en gender, zoals die de klas binnenkomt. Daarna is het een vakmanschap dat zich nog een leven lang ontwikkelt.

Seksuele integriteit is bewust, respectvol en verantwoordelijk omgaan met de eigen seksualiteit en gender en die van anderen, door leerlingen én leerkrachten.

Video’s en handreiking

Het lesmateriaal ‘De fijne kneepjes van het vak’ bestaat uit vier video’s met een handreiking. De handreiking voor de lerarenopleider is gratis te downloaden. Ook de video’s kun je kosteloos gebruiken in de les. Daarvoor kun je via School & Veiligheid de inlogcodes aanvragen.

Klassensituatie

Elke video laat een situatie zien van een vo-klas met een leerkracht. De leraar reageert op een bepaalde manier, die niet perse de beste of enige goede manier is. Daarna reflecteert de leraar in de film op zijn/haar eigen handelen in deze situatie. De video’s duren drie tot acht minuten. Je kunt de video halverwege pauzeren, op het moment dat de scene voorbij is. Hier kun je met de studenten bespreken wat zij vonden van de situatie en van de manier waarop de leraar in het filmpje handelde. Als de video hierna verder gaat, zien de studenten hoe de leraar zelf terugkijkt op het gebeurde. Hierna bespreek je met de klas de rest van de vragen over de casus.

Deze video’s kwamen tot stand onder de bezielende regie van Aart van Asperen & crew, de superjongeren uit de net-echte-klas van castingbureau Moeder Anne, de bijna-echte-juf Annemarie van Haren en de in-elke-vezel-echte-leerkracht Luc Stijns.Bekijk de trailers:

 

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school