zelfmoordpreventievo/mboe-learning

De e-learning ‘Weet jij hoe het echt gaat met je leerlingen’ van Movisie maakt je sensitiever over de onzekerheden van vo- en mbo-leerlingen op het gebied van genderidentiteit en seksuele oriëntatie. De tool is onder meer gericht op suïcidepreventie en is gratis te volgen via de Movisie Academie.

Signalering en hulp

Hoe merk je als leerlingen met zichzelf in de knoop zitten over hun genderidentiteit of seksuele oriëntatie? Hoe steun je hen? En hoe creëer je een veilige schoolomgeving op dat gebied?

De focus van deze e-learning ligt op de signalering, sensitiviteit en bewustwording van onzekerheden van lhbti-leerlingen. De tool is gericht op het voeren van een sensitief gesprek, steun bieden en de leerling helpen met acceptatie.

Casuïstiek met video’s

Door middel van casuïstiek (video’s) word je aan het denken gezet over wat jij zou doen als een leerling niet lekker in zijn vel zit. Wanneer kom je in actie? Ga je zelf in gesprek of verwijs je naar anderen? En wat doe je als de leerling niet met jou wil praten? Vind je dat je ouders moet informeren? Je krijgt feedback op je gekozen antwoord, maar de keuze blijft aan jou. Je kunt de vragen voor jezelf doornemen, maar ze leveren ook gespreksstof op om te bespreken met je team.

Actie is nodig

Vergeleken met leeftijdsgenoten denken lhbti-jongeren vaker aan zelfdoding of doen een poging daartoe. Deze tool is ontwikkeld om deze negatieve gevoelens te voorkomen. De e-learning is ontwikkeld door Movisie, COC Nederland, 113 Zelfmoordpreventie en Stichting School & Veiligheid.

Gratis

Iedere onderwijsprofessional in het vo en mbo (vooral met de focus op zorgtaken) kan de e-learning gratis doorlopen; je hoeft je alleen in te schrijven bij de Movisie Academie. Het doorlopen van de e-learning kost ongeveer 1,5 uur.


Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school