gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

onderzoekhandreiking

2018 | Movisie onderzocht wat effectief is in het geven van voorlichting. Het resultaat is het boekje ‘Doing it for optimal impact’ met daarin 7 werkvormen en 3 valkuilen bij het werken aan respect voor seksuele diversiteit.

Meer kans op acceptatie

Op basis van wetenschappelijk onderzoek over wat effectief werkt bij voorlichting en andere educatieve programma’s, schreef Movisie het boekje ‘Doing it for optimal impact’. De tips in het boekje helpen om de educatie zo in te richten dat het de acceptatie van seksuele diversiteit vergroot.

Effectief in verminderen vooroordelen en stereotypen

De schrijvers werkten vierhonderd wetenschappelijke artikelen door op zoek naar wat wel en niet effectief is in het verminderen van vooroordelen en stereotypen. Daar kwamen zeven werkvormen uit waarvan de kans groot is dat ze werken. Daarnaast spraken ze met veertien deskundigen over vernieuwende en originele praktijkvoorbeelden. Deze zijn nog niet onderzocht op effect, maar kunnen wel inspireren om zelf creatieve werkvormen in te zetten – gepaard aan de wetenschappelijke kennis uit dit boekje.

Zeven werkvormen

  1. Vertellen van ervaringsverhaal: hoe is het om lhbti+ te zijn?
  2. Uitwisselen en luisteren naar elkaars verhalen
  3. Film en theater met verhalen van lhbti+’ers
  4. Positieve associatie met lhbti+ creëren
  5. Positieve normen stellen door het goede voorbeeld te laten zien
  6. Samenwerking tussen lhbti+’ers en niet-lhbti+’ers creëren
  7. Bewustwording en zelfcontrole stimuleren

Drie valkuilen

  1. Geen stereotypen herhalen.
  2. Niet benadrukken dat homoseksualiteit is aangeboren of biologisch bepaald.
  3. Hetero cis jongens niet het gevoel geven dat hun ‘mannelijkheid’ bedreigd wordt.

Download de handreiking ‘Doing it for optimal impact ‘ (Movisie) en lees alles over de 7 werkvormen en de 3 valkuilen.

 

Specificaties

Titel: ‘Doing it for optimal impact, Tips voor effectiever discriminatie verminderen over LHBTI’s in voorlichtingen’ trainingen en workshops
Auteurs: Felten, H.; Vijlbrief, A.
Jaar van uitgave: 2018
Uitgever: Movisie
Type: Handreiking
Verkrijgbaarheid: gratis download.

Vragen over sociale veiligheid en lhbti+ op school?

Bel met de helpdesk van School & Veiligheid.