handreikingonderzoek

Movisie onderzocht wat effectief is in het geven van voorlichting. Het resultaat is het boekje ‘Doing it for optimal impact’ met daarin 7 werkvormen en 3 valkuilen bij het werken aan respect voor seksuele diversiteit.

Meer kans op acceptatie

Op basis van onderzoek over wat effectief werkt bij voorlichting en andere educatieve programma’s, schreef Movisie het boekje ‘Doing it for optimal impact’. De tips in het boekje helpen om de educatie zo in te richten dat het de acceptatie van seksuele diversiteit vergroot en vooroordelen en stereotypen vermindert.

Zeven werkvormen

  1. Vertellen van ervaringsverhaal: hoe is het om lhbti+ te zijn?
  2. Uitwisselen en luisteren naar elkaars verhalen
  3. Film en theater met verhalen van lhbti+’ers
  4. Positieve associatie met lhbti+ creëren
  5. Positieve normen stellen door het goede voorbeeld te laten zien
  6. Samenwerking tussen lhbti+’ers en niet-lhbti+’ers creëren
  7. Bewustwording en zelfcontrole stimuleren

Drie valkuilen

  1. Geen stereotypen herhalen.
  2. Niet benadrukken dat homoseksualiteit is aangeboren of biologisch bepaald.
  3. Hetero cis jongens niet het gevoel geven dat hun ‘mannelijkheid’ bedreigd wordt.

Download de handreiking ‘Doing it for optimal impact ‘ (Movisie) en lees alles over de 7 werkvormen en de 3 valkuilen.

 

Specificaties

Titel: ‘Doing it for optimal impact, Tips voor effectiever discriminatie verminderen over LHBTI’s in voorlichtingen’ trainingen en workshops
Auteurs: Felten, H.; Vijlbrief, A.
Jaar van uitgave: 2018
Uitgever: Movisie
Type: Handreiking
Verkrijgbaarheid: gratis download.

Een veilige school, ook voor lhbti+ leerlingen.